تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
ماکیان البرز
مصالحی که برای سقف مسئله به کارگیری قرار می گیرد، معمولا در منزلت بسته، تیرآهن و خشت و در مقام باز، ایرانیت و ورقه های فلزی می باشند . باید همت نمود از ساخت سقف های هادی حرارت مثل حلبی و آهن سپید دوری کرد چون اینگونه سقف ها گرما و سوز و سرما را به شدت منتقل می کنند . در حالتی که از ایرانیت برای سقف به کار گیری شود برای جلوگیری از ورود گرما به درون جایگاه اضطراری میباشد سقف با پشم شیشه و یا این که یک لایه کاه گل پوشیده شود .

- ارتفاع رده در بخش ها سردسیر، معتدل و گرمسیر به ترتیب 2 .7 ، 3 و 3 .5 متر پیشنهاد می شود .

- در جلو آغل بایستی بهاربند یا تراس آغل وجود داشته باشد و مساحت آن دو برابر فضای مسقف در حیث گرفته شود .

- درب آغل باید نسبتا بزرگ و نسبتاً به پهنا 2 .3 متر باشد تا عبور گوسفندان به راحتی رخ پذیرد .

مکان
تغذیه:
- مکان غذاخوری گوسفند در صورت مدرن و سنتی ساخته می شود . در صورت امروزی محل غذاخوری شامل علف خور (معلف) و آخور می باشد . علف، کاه، یونجه و خوراکهای پرحجم را در معلف و کنجاله و آرد جو و سایر مواد کنسانتره یا غذاهای فشرده (پلت) شده در آخور قرار داده می شوند .

- آخورها را بایستی در زیر و علف خورها را به چهره نرده ای در بالای آخورها احداث کرد .

- ارتفاع دیوار جلو آخورها باید از مرحله زمین 30 تا 40 سانتیمتر و طول دیوار عقب 1 تا 1 .5 متر باشد تا حیوان هنگام تغذیه، مواد خوراکی را با پوزه به بیرون آخور نریزد .

- باید بالای آخورها یک میله سراسری نصب گردد تا گوسفندان وارد آخور نشوند و با ادرار خود مواد خوراکی را آلوده نسازند .

- کف آخورها بایستی به رخ گرده ماهی ساخته شود تا مواد غذایی در لبه های آخور نمانده و فاسد و کپک زده نشود و موجبات مسمومیت دامها مهیا نگردد .

- در برخی از واحدهای پرواربندی اشکال علف خورها را متحرک می سازند تا هروقت بخواهند گوسفندان را در فضای گشوده و بهاربند علوفه بدهند . آخورهای متحرک را می توان با چوب یا فلز صحیح کرد .

آبشخور:

واجب میباشد در طول شبانه روز آب تمیز و کافی در اختیار گوسفندان باشد . در دسترس بودن مستمر آب برای دامها موجب هضم و جذب خوبتر مواد غذایی در دستگاه گوارش می شود و گوسفندان کمتر به سوء هاضمه در گیر شده و تندرست آنها به خطر نمی افتد . معمولا برای هر 15 راس گوسفند می بایست 45 سانتیمتر آبشخور در لحاظ گرفت .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : دوشنبه 27 اسفند 1397
فعاليت دستگاه توليد مانند دامها زیر تاثير هورمونها مي باشد و مي توان با استعمال از هورمونها هاي سنتتيك فرآيند توليد مانند را در دامها كنترل و از ظرفيت توليد مثلي آنها حداكثر استفتده را نمود .

روشهاي
مختلفي مثل ، تلقيح مصنوعي، انتقال جنين، افزايش تخمك گذاري ، هم‌زمان كردن فحلي و غيره وجود دارد متداولترين روشهاي همزمان كردن فحلي عبارتند از :
1-روش
هاي مصنوعي مثل خوراندن پروژسترون، تزريق پروژسترون، پروستاگلندين F2α
كاشت
پرو‍ژسترون مشتمل بر : سيلوستروس ، اسفنج و سيدر
2-روش
هاي طبيعي دربرگیرنده :
به کار گیری
از نور و دام نر مي باشد
بهترين رویه جهت همزماني فحلي سيدر گذاري مي باشد .

سيدر
چيست:؟
سيدر وسيله اي متشكل از سليكان رابر آغشته به 330 ميلي گرم پروژ‍سترون كه روزانه 23 ميلي گرم پرو‍سترون آزاد كه از ديواره مهبل جذب و وارد سيستم گردش خون دام مي شود .

سيدر به وسیله وسيله منحصر سيدر گذاري در درون مهبل قرار داده مي شود به اين صورت كه ابتدا شاخك هاي آنرا بطرف درون خم كرده و در وسيله منحصربه‌فرد آن قرار داه و آنگاه در باطن مهبل تخليه مي شود .


مزاياي استفاده از سيدر در مقايسه با ديگر روشها:
1-استفاده از سيدر سبب بروز حساسيت موضعي نمي شود .

2- سيدر حاوي پروژسترون طبيعي مي باشد .

3-سرعت قرار دادن سيدر نسبت به اسفنج بيشتر و نيروي كار كمتري نياز دارااست .

4-سيدر را در دامهاي كمتر از يكسال مي بضاعت و توان به راحتي به کار گیری كرد .

5-درصد
توفیق بالای 60 درصد
برنامه
زمانبندي به کار گیری از سيدر:

الف - روز صفر قرار دادن سيدر
ب‌-
روز چهاردهم بیرون كردن سيدر و تزريق هورمون PMSG
ج- 48 ساعت پس از خارج كردن سيدر قوچ اندازي و در صورتيكه تلقيح مصنوعي انجام شود بايد 55-50 ساعت پس از خارج كردن سيدر کار تلقيح صورت گيرد .

مزاياي
به طور همزمان كردن فحلي :
1-كوتاه
نمودن زمان زايش دامها
2-توليد
بره هاي هم سن و سال جهت فروش، پروار بندي و جايگزيني
3-امكان
افزايش دو و چند قلو زايي
4-امكان
به کارگیری از تلقيح مصنوعي جهت عمليات به نژادي گله
5-مديريت
در تغذيه ميش قبل و سپس از زايمان بصورت گروهي
6-كنترل
برهه زمانی زايمان در ارتفاع سال براي به کار گیری مناسب از مراتع
7-اجراي
برنامه دوبار زايش در سال
8-تشخيص
ميشهاي غير باردار يا قصر و حذف آنان از گله و در نتيجه كاهش هزينه هاي تغذيه
9-فحل
شدن و تخمك گذاري ميش ها در خارج از فصل آميزش
در طرح پایلوتی که در گله گوسفند کشت و صنعت گوهر کوه در سال 1391 با همکاری کارها دام استان بصورت مشترک به اجرا در آمد نتایج پایین حاصل شوید .

1-دوقلو
زایی7/17 درصد
2-سه
قلوزایی 1/3 درصد


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : يکشنبه 26 اسفند 1397

کاربرد

طب سوزنی در درمان کرچی مرغ مرغداران در سراسر عالم بزودی ممکنست برای آنکه یاد بگیرند از طب سوزنی چه‌طور برای مرغهای خود به کارگیری کنند تحت آموزش قرار بگیرند .

بنابرگزارشهای منتشره از سوی پروفسور لین- جن- شو ( Lin-Jen- Show ) مدرس بخش علوم حیوانی دانش گاه ملی تایوان مشخص و معلوم گردیده که این راه و روش بی آلایش سنتی از طب چینی در رویارویی با کرچی طیور مؤثر واقع می شود . پروفسور لین تجربیاتی انجام داده که ثابت می نماید طب سوزنی که بطور سنتی دامپزشکی چینی متداول بوده هست می تواند از رفتار کرچی طیور پیشگیری نماید . این پروفسور حافظه نشان ساخته که مردمان چین هزاران سال هست که برای جلوگیری از کرچی در مرغهای ساکن به به کارگیری از طب سوزنی می پردازند .

پرس پلت

نامبرده گزارش کرده که اجرای این رویکرد بی آلایش در مزرعه مرغداری نیز علمی و هم مؤثر می باشد . با این وصف، اعتبار گزارشهای مربوط به این شیوه معالجه تا این بازه زمانی بوسیله پژوهش ها علمی مسئله تائید واقع نشده میباشد .

لین برای تعیین اثر طب سوزنی روی کرچی تعداد 60 قطعه مرغ بومی از نژاد تایوانی را زیر تست قرار داده و در روز سوم کرچی، آن‌ها را به سه جور تقسیم نموده است: دسته ایکه به آنان می بایست سوزن زده شود- دسته ایکه می بایست زیر مداوای دارویی قرار گیرند و گونه در اختیار گرفتن یا این که شاهد .

دانشمندان برای جور اول در نقطه ای که میان دو ترک بینی و روی منقار مرغها میباشد سوزن اختصاصی را وارد نموده و آنرا تا دو روز در جای خود باقی نهاده اند . در تیم دوم به هر مرغ یک تزریق از داروی سیترات کلومی فنس Clomiphence citrate (ماده ایکه برای تحریک تخمک گذاری در بعضا زنان عقیم تجویز می شود) انجام گردید . به مرغهای دسته سوم در دست گرفتن هم یک ماده خنثی که معمولاً به عنوان نگاهدارنده ماده مؤثر در داروها بکار می فرآیند تزریق شد .

آن گاه از اینکارها همه مرغها را به قفسهای انفرادی خود برگردانده آب و طعام در اختیار آنها قرار دادند .خوی و توید تخم مرغ در آن ها روزی دوبار تا زمان 60 روز تحت لحاظ قرار گرفته و یادداشت می شد . نتایج حاصله نشان داده که درمان با طب سوزنی کرچی را در زمان یک تا 4 روز انقطاع می کند ولی گونه ایکه با سیترات کلومی فنس درمان گردیده بودند خلق و خوی کرچی در آنها آن‌گاه از 12 روز و نوع در اختیار گرفتن که ماده خنثی به آن ها تزریق شده بود خلق کرچی آنان آنگاه از 13 روز قطع گردید .

بنابراین، سود گیری شد که درمان با طب سوزنی در این تجربه، بطور مؤثر از کرچی مرغ پرهیز می کند ولی تجویز سیترات کلومی فنس و ماده خنثی مؤثر واقع نمی شود .

طب سوزنی در دامپزشکی علاوه بردرمان طیور می تواند به حل مشکلات ایجاد مثل در حیوانات، اسهال در خوکها و التهاب غدد پستانی در گاوها نیز یاری بنماید . لکن می گوید این نتایج از تجربیاتی که درکلنیک انجام گرفته بدست آمده اند . کارشناسهایی که در موضوع طب سنتی و علوم دامپزشکی در چین سرگرم تحقیق هستند معتقدند که این خط مش سنتی هرچند که منحصر به چین است البته چنانچه در سراسر عالم مرسوم شود اثرات سودمندی در برخواهد داشت . آنان در عین درحال حاضر خواهان حمایت های اکثر دولت جهت اشاعه و کاربرد علوم قدیمه دامپزشکی جین و همچنین تخصیص بودجه ای برای احداث یک مؤسسه تحقیقاتی - فرهنگی در این موضوع شده اند .
:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : پنجشنبه 23 اسفند 1397
عوارض
شایع در این فاز -ورم
پستان -عدم
مشاهده علامت ها فحلی -عدم
باروری -لنگش
-کتوز
-اختلالات
گوارشی راهکارهای
پیشگیری -عدم
تغییر و تحول ناگهانی جیره گاو لبریز شیر –
تامین احتیاجات بطور دقیق جهت نشان دادن نشانه ها فحلی و باروری مناسب –
تسریع در اجرای برنامه های نیز هنگامی و معالجه های مامایی در گاوهایی که علایم فحلی ندارند یا این که تلقیح را رد کرده اند –
مسیر شیردوشی مسلما از بستری مناسب (کفپوش مناسب) برخوردار باشد تا لنگش در گله قابل کنترل باشد –
بررسی و چک مدون از شیر تانکر مجموعه (BULK ANALYSIS) –
ارزیابی متابولیکی گله طبق جدول ۴ قسمت
پنجم نصیب
آخر ۶
فـاز تولـد تـا تـلیسـه شـکم اول – نصیب پنجم قسمت
پنجم فاز
۲ گاوهای انتظار زایمـان فاز ۲ (گاوهای دوره توقع زایمان) از ۲۱ روز قبل از زایش تا لحظه گوساله زایی ادامه دارااست . چنانچه این عصر کمتر از ۱۰ روز باشد، در حدود ۲۴ درصد از گاوهای کم آب به بازه زمانی دست کم ۵ روز جیره فاز ۲ را به مراد بهره مندی از نتایج موضوع انگیزه این دوره، دریافت نخواهند کرد .
بیشتر تحقیقات انجام گردیده در این عصر با چهار هدف تحت انجام پذیرفته است: –
عادت پذیری شکمبه به مقادیر بالاتر انرژی در جیره های زمینه تغذیه آنگاه از زایش –
محافظت سطح مناسب و نرمال کلسیم خون –
تقویت و تحریک همت سیستم ایمنی تن گاو –
حفظ بالانس مثبت انرژی به مراد خودداری از موبیلیزاسیون چربی های تن و کتوز تحت بالینی ارتقا تراز مواد کنسانتـره ای در این زمان منجر تغییر تحول در جمعیت میکروارگانیسم های شکمبه می شود که می توانند سطح ها بالای انرژی جیره ها را تخمیر نمایند و پرزهای شکمبه استارت به افزایش تراز و میزان می نمایند .
بالانس منفی انرژی در فیض یکسری ادله زیر می باشد: –
مصرف ماده کم آب ممکن می باشد ۱۵ تا ۳۰ درصد ذیل مقادیر آن در فاز ۱ باشد –
جنین با سرعت بالا در حالا رویش می باشد و به مواد مغذی بیشتری نیاز دارد –
گاوهای واجد جنین دو قلو، ماده کم آب مصرفی پایین تر، افت زودتر در مصرف ماده کم آب و عده جنینی بالاتری دارد –
شکل گیری ترکیبات آغوز و نوسازی بافت پستان در اکنون انجام است در این عصر کاهش وزن بدن مشهود بوده و ریسک ابتلا به کتوز در فیض موبیلیزاسیون چربی تن زیاد است . اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA) اکثر زمان ها ناشی از چربیهای موبیله گردیده می باشند . اسیدهای چرب جیره به صورت تری گلیسیریدها و فسفولیپیدها انتقال می یابند .
دلایل
شایع در این فاز –
کمبود مواد معدنی و ویتامینی –
وضع حمل زودرس –
ارتقاء امتیاز بدنی –
اختلالات قلبی، عروقی –
لنگش حضور اسیدهای چرب غیر استریفیه در مقادیر بالای نرمال (بیشتر از ۰/۳ میلی اکی والان در لیتر) نشانگر اینست که در جواب به بالانس منفی انرژی، منابع چربی تن موبیلیزه گردیده اند . اسیدهای چرب غیر استریفیه ۳ تا ۱۰ روز گذشته از زایش افزایش یافته و در روز زایش به حداکثر میزان (۰/۵ تا ۰/۸ اکی والان در لیتر) می رسند و در گاوهای سلامت در مسافت سپس از زایش به پایین ۰/۶ میلی اکی والان در لیتر کاهش می یابند . جدول شماره ۱، سطح های سفارش شده برای مواد مغذی در طی فاز ۲ گاوهای انتظار وضع حمل را ارائه می نماید . استراتژی ها برای جیره گاو کم آب به شرح پایین می باشد .
مقدار مواد کنسانتره ای به ۲/۵ تا ۴ کیلوگرم (ماده خشک) افزایش دهید – با استعمال از منابع پروتئین عبوری پروتئین ناپخته جیره را تا ۱۵ الی ۱۶ درصد ارتقاء دهید که مشتمل بر ۳۶ تا ۴۰ درصد پروتئین غیر قابل هضم در شکمبه (بر حسب پروتئین خام) باشد .
اندازه چربی افزوده شده به جیره را به ۱۵۰ تا ۱۷۰ گرم در روز محدود کنید – ۲/۵ تا ۴ کیلوگرم علوفه با اندازه قطعات بلند (فله) در روز خوراک دهی فرمایید .
– علاوه بر علوفه فله که در بالا ذکر شد، تغذیه ۳/۵ تا ۵ کیلوگرم (ماده خشک) از جیره تمام ترکیب (TMR) مجموعه مالامال ایجاد (شامل منابع پروتئین عبوری، چربی، غلات و علوفه با کیفیت) بعلاوه کنسانتره فاز ۲ را در فرمان فعالیت قرار دهید .
سدیم دریافتی روزانه را کاهش دهید –
خوراک دهی تکمیل کننده نمک های آنیونیک ( ® ANIO TRANSIT ) –
خوراک دهی کروم کیلاته، بیوتین و نیاسین در قالب تکمیل کننده ( ® PROGRESS DRY ) –
در چهره مشاهده کتوز پایین بالینی نوشاندن پروپیلین گلایکول (۰/۵ کیلوگرم در روز) از روز ۳ تا ۷ قبل از زایش یا تغذیه ۷۵۰ گرم در روز پروپیونات کلسیم –
در اختیار گرفتن PH ادرار بصورت مستمـر و کارایی در محافظت مقادیر استاندارد راهکارهای
پیشگیری –
تزریق دو نوبت E+SE سه هفته قبلی از زایمان –
تامین و با صرفه سازی ساخت پیش سازهای چرخه کربس به مراد پیشگیری از پیدایش کتوز و کبد چرب از قبیل: کبالت، پروپیونات کلسیم، نیاسین، لاکتات و پروپیلین گلایکول –
ارزیابی و معاینه تندرست گوساله بصورت روزانه در فیس تاخیر در زایمان فاز
۳ گاوهای جدید زا فاز ۳ مخصوص گاوهای شیری تازه زا می باشد که از لحظه زایش الی ۲ تا ۳ هفته آن‌گاه از زایش ادامه داراست . فاکتور کلیدی رئیس و تغذیه توانایی برای پایش و مشاهده این گاوها برای حصول اطمینان از سلامت آنان در هنگام مواجهه با جیره های غنی از مواد مغذی و انتقال به مجموعه پرتولید می باشد .
آنالیز های ذیل می تواند هر روز برای ارزیابی موقعیت گاوهای این فاز ثبت شود: – محاسبه مصرف طعام را با پایش این‌که گاوها به چه شکل غذا می خوردند یا چطور به طعام حمله می آورند، انجام دهید . مقادیر را تصویب فرمائید یا از سیستم امتیاز دهی (۱= ۰ تا ۳۳ درصد تغذیه می کنند، ۲ = ۳۳ تا ۶۶ درصد تغذیه می کنند، ۳= ۶۶ تا ۹۹ درصد تغذیه می کنند و ۴= تمامی تغذیه می کنند) استعمال نمائید .
دمای تن را تا زمانیکه دما به پایین ۳۹ برسد، روزمره تصویب کنید –
بطور تصادفی به حرکات شکمبه گوش نمایید (گاوها ۱ تا ۲ حرکت در هر دقیقه باید داشته باشند) – ترشحات رحمی را از حیث عطر و ویژگی ها فیزیکی تحت نظر داشته باشید .
– جهت دسترسی به شرایط انرژی، تست کتون را برای ادرار یا شیر انجام دهید جیره خوراکی گاو شیری نو زا می بایست حد واسطی در میان گروه های انتظار وضع حمل و پرتولید باشد . در اینباره، دانش کده ویسکانسین ایالات متحده، توصیه می نماید که تغییرات یک جیره نباید عمده از ۱۰ درصد در یک ماده مغذی مختص باشد ( به عنوان مثال تغییر تحول قابل پذیرش برای میزان ۱/۴ مگاکالری انرژی خالص شیردهی یک جیره انتظار به میزان ۱۰ درصد برابر با ۰/۱۴ واحد تغییر‌و تحول در جیره بعدی یا ۱/۵۴ مگاکالری انرژی خالص شیردهی خواهد بود) .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : چهارشنبه 22 اسفند 1397

کنسانتره دامی را با علوفه خطا نگیریم ؟

چه‌گونه ممکن هست در زندگی روزانه چه بسا در روستاهای دور افتاده از امکانات پیشرفته دولت ها صنعتی از قبیل : اتومبیل،تلویزیون،یخچال و . . . استعمال نمود، اما در تولید،کار و فعالیت های اقتصادی به راه و روش های یکسری قرن پیش ،اقتصاد طبیعی ( کاه و کاه و یه خرده یونجه ) در تغذیه دام ،عمل نمود .

بخش دارای اهمیت طعام دام را علوفه ( دربرگیرنده یونجه و سیلاژ (اینجا کلیک کنید) و میزان زیاد اندکی کاه و کلش ) تشکیل می دهد،کنسانتره دامی تنها یک درصد از وزن دام را به صورت ماده کم آب به خویش اختصاص می دهد ، چه خوب هست ، این مقدار محدود ، از کنسانتره حقیقی و واقعی و با کیفیت تامین شود تا قدرتمند باشد کمبودهای بجای ما‌نده که مصرف علوفه نتوانسته و نمی تواند هم عرضه نماید ، پوشش داده و تامین کند و نه آنکه در بهترین حالت ، نقش علوفه و مواد خشبی را بازی کند . در ادامه نگاه جامع و مبسوطی به کنسانتره دام سبک و سنگین وزن ، شده می باشد و تمام مورد ها ذیل ، حاصل تجربیات یک‌سری ساله کارشناسان و اساتید اهل حرفه می باشد . کارشناسانیکه سالهای سال با جدیت و بصورت کاربردی با چالشهای پیش رو دست و پنجه نرم کرده اند و در راستای تکمیل و انطباق دانش و علم کاربردی خویش با فنآوری روز جهان ، در مسئله رویش و تغذیه صنعتی گونه های دام در عصر های فن ای برگزار گردیده بوسیله کمپانی های دارای اعتبار فرنگی که بصورت تخصصی به دستور و فن تغذیه صنعتی انواع دام کار دارا هستند (مانند شرکت هلندی Trouw Nutrition) ، کمپانی کرده اند و در ترویج و پایه ریزی تجربیات و دانش روز خویش در کارخانه های ذیل پوشش ، بصورت به طور کامل عملی و کاربردی به تیتر مشاور ارشد، کارشناس تغذیه ، مسئول فنی و . . . فعالیت داشته اند و درحال حاضر به کمک آفریدگار بزرگ،کارخانه ایجاد کنسانتره دام زردانه کاران مرند توانسته می باشد با همیاری و تعامل سازنده با این اساتید ، گامهای اساسی و موثری در ایجاد کنسانتره های منحصر پانزده گانه و با انگیزه ایجاد شیر و گوشت ، گوساله ای سلامت با بنیه کار کشته و با کمترین هزینه ، در حالیکه سعی ساخت مثلی و سلامت حیوان با اختلال مواجه نشود ،بردارند .

آرزو آن را داریم،این بزرگان و اساتید حرفه ، همچنان در راستای اهداف و رسالتهای خود چیره و چیره باشند .

مهندس
همایون غفاری

رئیس
برهان شرکت گسترش دام و طیور ماد


کنسانتره دامی چه میباشد ؟ مروری بر مواد مغذی آن،اهمیت و نقش کنسانتره و طریقه مصرف خوراک و کنسانتره 1 .
راهکارهای ساخت تحول در دامداری های سنتی چیست ؟ 2 .
جدول اشکال تولیدها کنسانتره دامی به تفکیک مجموعه های کنسانتره جهت تغذیه صنعتی دام 3 .
برخی از مواد ترکیبی کنسانتره های تولیدی 4 .
مروری بر نرم افزار آمینوکا ( AminoCow® Mepronration evaluator 3 .5) 5 .
اهمیت رعایت عصر عادت پذیری 14 تا 21 روزه نشخوارکنندگان و نقش مدیریت آخور در سود وری بیشتر 6 .
مروری بر کنسانتره های اختصاصی اختصاصی گاو میش ،دوران انتقالی گاو ،گاو نو زا ،گاو بومی 7 .
مروری بر طعام آغازین گوساله ( استارتر 1 ) ، استارتر گوساله با کد کالا 106 8 .
مروری بر کنسانتره گوسفند داشتی با کد جنس 108 9 .
مروری
جامع و مبسوط به ذرت علوفه ای (سیلاژ) بسته بندی شده به تیتر علوفه خوش طعام برای دام
10 .:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : سه شنبه 21 اسفند 1397

از مارس سال 2006، برنامه آزمایشی با سه شرکت بیمه ای که از آوریل سال 2006 جهت فروش مورد تایید قرار گرفته اند، اجرا شده و در اکنون توسعه و گسترش هست . این شرکتها مستلزم به ارایه یک برنامه استراتژیک با بهره گیری از یک قابل انعطاف افزار پورت فولیو (Portfolio) توسعه یافته خاص شدند . این امر سبب ساز به محاسبه هزینه های اداری و هزینه های بیمه اتکایی توسط شرکتها شد . در صورتیکه شرکتها کارایی نمایند کل بازار را در دست بگیرند، هزینه های بیمه اتکایی ارتقاء خواهد یافت البته چنانچه ریسک خود را در کل بازار بسط دهند، این هزینه ها کاهش میابد . شرکتها انتخابهای معقول انجام دادند . در برنامه های نخستین میزان 90 درصد از کل بازار ذیل پوشش قرار گرفت . تعداد اندکی از مناطق (soum) مشتمل بر برنامه های کمپانی نبودند . به خصوص، بعضی از بخشهای (Soum) بزرگی که دامهای معدودی داشتند از این برنامه خارج شدند . کمیته راهبری دولت تلاش و همت می کرد تا این بازده تحت پوشش جهانی قرار گیرد . در اینجا هم وجود دو راندمان یعنی بازده BIP بر مبنای بازار و بازده DRP بر اساس جامعه بعضی تعادلات را به دعوا پیرامون فروش بیمه شاخص دار دامها در محل بوسیله شرکتها ساخت کرد . بدین ترتیب اشاعه پهناور و اطلاع رسانی همگانی برنامه ریزی شد .

پرس پلت

عملیات قرضی برای تخستین بار فرصتی برای خزانه جهانی ساخت می کند تا یک برنامه بیمه کشاورزی را در سطح سرزمین طرح ریزی کرده و انجام دهد . این برنامه منش را برای گسترش کشاورزی پایدار از لحاط مالی هموار می سازد، همینطور یک شراکت عمومی – سری را حمایت می کند که اهداف آن عبارتند از: 1- ارایه پوشش بیمه که مسئله توجه دامداران هست 2- با بازار بیمه ساکن سروکار دارااست و آن را در برابر خسارات فجیع (کاتاستروفی) نگهداری می کند 3- عرضه مالی دولت را محدود می نماید .

هم اکنون

سوال این میباشد که چطور بایستی از پیدایش چنین مشکلاتی پرهیز کنیم؟ از کلیه مهمتر،باید همت کنیم که استرس گرمایی را با آماده کردن محیطی خنک،راحت، دارای تهویه مطلوب و قالبلیت دسترسی کافی به آب به دست کم برسانیم .همینطور با استفتده از مقادیر کافی پتاسیم و سدیم در جیره،حیوانات از طرز محافظت ظرفیت بافری شکمبه و خون کارکشته به بهبود حالت مبنا ی اسیدی خواهند بود .

جایگاه یک عدد از عوامل ابتدایی در پیدایش لنگش،مقدار هنگامی می‌باشد که گاوها به شرایط ایستاده رمز می کنند .خصوصا در شرای مال بستر از بتون باشد .همان گونه که در بالا ذکر شد،زمان های طولانی ایستادن،تعداد موردها کلینیکی لنگش را افزایش داده می باشد .دکتر معالج چارلز گارد(Dr .Charles Guard)از Cornell University می گوید زمانیکه گاوها روی بتون می ایستند،"روی بخش های خاصی از راز پنجه فشار متعددی وارد می شود و ممکن می باشد سبب ساز به ضایعات عروقی از نوع خون‌ریزی یا این که نکروز شود .قبلی از بازه زمانی ایستادن،اگر سم به درستی چیده نشود این فشار موضعی،صدمات بیشتری را به سم وارد می آورد ."

هنگامی که گاو در حالت ایستادن می گذراند،شدیدا زیر تاثیر طراحی تاسیسات میباشد .


▪ در مسئله چک کیفیت طراحی فری استال ها،دکتر جیم نوکک(Dr .Jim

Nocek) خاطر نشان می نماید که حیوانات بایستی قدرتمند باشند تا: ۱) براحتی وارد استال شوند و یا از آن بیرون گردند .

۲) سوای برخورد با قسمت های استال یا با دیگر حیوانات،روی زمین بنشینند یا این که بلند شوند .

۳) در استال براحتی بایستند یا بنشینند .

این کارداران استعمال از استال را تحت تاثیر قرار می دهد .در صورتیکه این موارد قابل پذیرش باشند،تولید کنندگان می بایست به مواردی از پاراگراف کمبود پوشال یا این که مواد بستری،نادرستی ابعاد یا این که ضعف تهویه و کیفیت نا مناسب هوا در استال ها(به خصوص در آب و هوای گرم) اعتنا داشته باشند .

قبلی از پباده سازی استال،تولید کنندگان می بایست مراقب باشند که تجمع بیش از حد گاوها،از دسترسی حیوان ها محجوب تر(مثل تلیسه ها)به غذا جلوگیری نکند یا بازدارنده از استراحت آنها نشود .چنین حیواناتی احتمالا زمان زیادی می ایستند و در وضعیتی قرار می گیرند که ممکن است منجر فرآیندهای ناپایدار تخمیری در شکمبه و نوسانات در PH شکمبه شود .

تغذیه مدیر تغذیه ای مناسب بعنوان رکن دارای اهمیت برای به دستکم رساندن بروز اسیدوز(عامل لنگش)بکار می رود .جیره های حاوی غلظت های بالایی از مواد متراکم (کنسانتره) و کربوهیدرات های فارغ از فیبر(NFC) و تراکم ذیل علوفه و/یا فیبر می تواند خطرساز باشد .

اگرچه تغذیه اشتباه ممکن است در لنگش نقش داشته باشد اما تنها استدلال آن نمی باشد .در مطلب ای که در Progressive Dairyman(مارس ۲۰۰۱( منتشر شد،محققان بطور هفتگی از TMR سه گله گاو شیری در کالیفرنیا که درصد بالایی از لنگش(۳۰ ۲۰ درصد)در آنان گزارش گردیده بود مثال گیری کردند .تراکم فیبر شوینده خنثی(NDF) و NFC در تمام جیره ها کافی بود(NDF≥۳۰% و NFC≤۳۸%) .میزان اجزای جیره نیز در تمام گله ها قابل قبول بود(۱۲ ۸ درصدبیشتر از ۴/۳ اینچ) .به این ترتیب محققین گزارش کردند که گرچه ظواهر این جیره ها مشکلی ندارند اما آسیب و آبسه در سم گاوها همچنان به عنوان یک اختلال اثبات وجود دارد .این مشاهدات باعث شد تا محققین اطمینان حاصل کنند که مدیریت مطلوب فاکتورهایی دیگری(گذشته از در دسترس بودن کربوهیدرات و میزان اجزای جیره)تا حدود زیادی در خودداری از لنگش اهمیت دارااست .(Santos و Overton،۲۰۰۱)لنگش در درحال حاضر حاضر در بخش اعظمی از گله های گاو شیری ایالات متحده نقص‌ مهمی تلقی می شود .تولیدکنندگان بایستی بخاطر داشته باشند که اگر چه تغذیه در اکثر زمان ها مورد ها دلیل تعیین کننده ایست،به ندرت فقط برهان معضلات سم در گاوهاست .درحقیقت در اکثری از گله هایی که لنگش در آنها مشاهده شده استدلال اولیه ممکن است استرس گرمایی می‌باشد که گاوها در جولای(تیر و مرداد)تحت تاثیر آن قرار داشته اند .:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : دوشنبه 20 اسفند 1397
-
لازمات GMP در کارخانه های غذا دام وطیور GMP همه فرآیند ساخت رادر بر می گیرد .
از نقطه آغاز تا اختتام ساخت GMP اصول خودراتعریف می نماید به طور کلی GMP الزاماتی رابه شرح زیر در حیث میگیرد: 1-
ساختمان وتاسیسات : عمل
منزل های خوراک دام می بایست به دسته ای پباده سازی شوند: 1-
از ورود آلودگی وهمچنین ناقلین این عامل ها به داخل تیم خودداری نمایند 2- روند عملیات ایجاد ، حفظ وپاکسازی را تسهیل نموده والودگی غذا رابه دست‌کم برسانند .
3-
مخازن ، لوله ها ، وتچجهیزات از مواد مناسب که امکان آلودگی کمتر وپاکسازی بیشتر دارا‌هستند تنظیم شود 4-
آب قضیه مصرف دارای استاندارد های بهداشتی وکیفیت برای ایجاد خوراک دام باشد 5- فاضلاب ومواد زاید به نحو بهداشتی دفع گردند .
2
– ساخت ، فرآوری ، نگهداری ، حمل و نقل و توزیع غذا دام و مواد اولیه الف : کلیه دست اندرکاران کارخنجات غذا دام در قبال اصول GMP مسئولیت دارا‌هستند .
ب : در همه مراحل ساخت خطرها بهداشت GMP دربرگیرنده موارد پایین بوده که عناصر مدیریت ایجاد مسئول کنترل آن می باشند .
1
– ورود آلودگی در چرخه تولید از خارج 2
– ارتقاء میزان آلودگی از حد مجاز بدلیل موقعیت نگهداری یا فرآفری نامطلوب 3
– سعی حفظ و کالیبراسیون امکانات : الف – همه ابزارهای کمیت سنج ( ترازوها ، دماسنجها و . . . ) باید دارای برنامه کالیبراسیون باشند .
ب – همه دستگاه ها باید دارنده دستورالعمل طریق کار با دستگاه باشند .
4
– روشهای بازرسی و کنترل : الف - مشتمل بر کلیه رینگ های زنجیره تولید می باشد .
ب – دارنده زمانبندی منظم و سیستم بایگانی مستندات می باشد .
ج – سیستمهای بازرسی باید براساس آنالیز خطرات عینی و متناسب با حالت طراحی و اجرا گردند .
واضح میباشد که این سیستم ها می بایست با استانداردهای میان المللی در خصوص بازرسی و در دست گرفتن منطبق داشته باشد .
5
– نمونه برداری ، تست و در اختیار گرفتن در تمام روند تولید الف - هر کارخانه طعام دام بایستی دارنده واحد در دست گرفتن کیفیت ( Quallity Control ) باشد .
ب – نمونه برداری ها براساس اصول استاندارد نمونه برداری و رعایت اندازه ها و مقادیر توسط واحد در دست گرفتن کیفیت چهره پذیرد .
ج – در اختیار گرفتن های حین تولید و بازرسی فرایند فرآوری به عهده واحد در اختیار گرفتن کیفیت است .
در زمینه‌ی – آزمایشگاه داخلی یا تست اکرودیته برای همیاری بایستی دارنده حالت استاندارد باشد .
ه – هر آزمایشگاه چک و میکروبی مواد غذایی بایستی دارنده واحد تضمین کیفیت باشد .
6
– علامت گذاری یا این که لیبل نشانه یا این که Lable باید مطابقت و همخوانی بر کلیه ملزومات قانونی و اطلاعات مربوط به خوراک دام و طیور باشد .
7
– ردیابی و ثبت سابقه خوراک دام و مواد اولیه امکان ردیابی خوراک دام، مواد نخستین و افزودنی‌ها می بایست از نحوه ثبت مناسب اطلاعات برای فراخوانی و جمع آوری به موقع و اثر گذار محصولاتی که اثرات نامطلوب (قطعی و یا این که محتمل) بر سلامتی مصرف‌کنندگان دارند، میسر شود .
8
– فراگیری کارکنان : همه کارکنانی که با تولید، انبارداری و جابجائی خوراک دام در ارتباط هستند می بایست به حد کافی آموزش‌دیده و در زمینه‌ی نقش و مسئولیت خویش درحفظ ایمنی غذایی با خبر باشند .
خطرها
بهداشتی دارای ربط با طعام دام طعام دام و مواداولیه آن بایستی دارنده استانداردهای ایمنی باشند .
مقدار مواد نا مناسب در خوراک دام بایستی دست کم باشد تا میزان تجمعی آن در غذای آدم کمتر ازمیزان مخاطره انگیز (برای سالم انسان) باشد .
یادآوری1- مقررات کدکس در مورد حداکثر مجاز باقیمانده ها (MRL) و حداکثر مجاز باقی مانده مواد خارجی در طعام دام باید رعایت شود . .
یادآوری2- حداکثر مقدار ما‌نده های تعیین گردیده برای غذای آدم (مانند ضوابط کدکس)، در گزینش دست‌کم استانداردهای ایمنی خوراک دام می تواند مورد به کار گیری قرار گیرد .
اقدامات
بهداشتی و در اختیار گرفتن آفات خوراک دام و مواد اولیه، ماشین‌آلات فرآوری، امکانات محافظت و محیط دور و اطراف آنها باید از تمیزکاری حتمی برخوردار بوده و برنامه های موثر در در اختیار گرفتن آفات باید در قضیه آنها اجرا شود .
وسایل و تجهیزاتی که در تولید، فرآوری، حمل و نقل، انبارداری، انتقال، جابجایی و توزین خوراک دام استعمال می گردند می بایست به چهره کاملاً پاک مراقبت شوند .
یادآوری- برنامه های پاکیزه سازی باید اثرگذار باشند و به نحوی اجرا گردند که باقی مانده پاک‌کننده‌ها و گندزداها را به دستکم برسانند .
نقش
سازمان دامپزشکی : مهمترین عوامل ساخت بیماری ها ، باکتری ها خصوصا سالمونلا ومهمترین مرجع انتقال آلودگی به بشر جنس های دامی است،سازمان دامپزشکی مرزوبوم مسوولیت سالم خوراک دام و طیور را بر عهده داشته و در محاسبه بیماری های دامی شناسایی بخشها و منابع آلوده منش سرایت و طریق انتشاربیماری ها خویش را مسول و مکلف به رعایت قانون می داند آنالیز بهداشتی چراگاه ها ، مراتع و بررسی بر کارخانه های طعام دام ، ورود و صدور هر جور مواد غذایی متراکم و مکمل های غذایی دام از دیگر وظیفه های سازمان دامپزشکی مرزوبوم میباشد .
از
دیگر برنامه های آینده سازمان دامپزشکی به مراد ارتقای مرحله کیفی و بهداشتی غذا دام ، طیور و آبزیان مواردی به شرح ذیل می باشد 1-استمرار
فعالیت کمیته علمی وفنی کارخانجات تنظیم طعام دام ، کنسانتره و مرکزها تبدیل ضایعات کشتارگاهی
2- منفعت گیری از مشاوره مراجع دربین المللی ذی صلاح در قالب همکاری مشترک پروژه ای 3- اعمال اصول GMP در کارخانجات تهیه غذا و مراکز نگهداری مواد نخستین مربوطه .

4- اجرای سامانه HACCP درکلیه مراحل ساخت غذا دام وطیور
5- توسعه وتوسعه تمدن بسته بندی و برچسب گذاری خوارک مهیا دامی
6- گسترش ارزیابی های بهداشتی در همه روند تهیه و تنظیم خوارک از مبدا ایجاد یا این که واردات تا تنظیم جنس آخرین و مصرف آن
7- تغییر و تحول وضعیت و با صرفه سازی ساختار حمل و نقل خوراک دام و ارتقای سطح بهداشت آن
8- روش اندازی واحدهای شتسشو و ضد عفونی کامیون های حمل و نقل مواد و خوراک دامی قبل وبعد از بارگیری و تخلیه
9- اجرای دین نامه ها و دستور العمل های بهداشت سازمان دامپزشکی در مورد شرایط بهداشتی واصول فنی انبارها و مرکز ها فرآوری طعام دام در واحدهای رویش دام در هنگام صادر شدن و یا تمدید پروانه بهداشت این مراکز 10-آموزش
ناظرین بهداشت مدیران و شاغلین مراکز پرورشی دام طیور و آبزیان و کارخانجات ساخت خوارک دام 11- جایگزینی رویکرد به کار گیری از غذا دام آماده به جای تولید غذا در واحدهای پرورشی دام طیور و آبزیان .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : يکشنبه 19 اسفند 1397
استعمال
از شبیه‌سازی در تصحیح دام استعمال از شبیه‌سازی در بهبود ژنتیکی حیوان ها می تواند اندازه پیشرفت گزینش را در مورد ها خاصی ارتقاء دهد، به ویژه در مواقعی نظیر سیستم‌های روستایی نشخوارکنندگان که تلقیح تصنعی و مصنوعی ممکن نمی باشد . امروزه هزینه‌های بالای شبیه‌سازی، یک عدد از فاکتورهای عمدة محدودکنندة استفاده از آن به عنوان تکنیکی برای اصلاح دام کاربردی است . گروههای کلونی با اینکه نسبت به برادران-خواهران تنی مضاعف شبیه‌تر هستند، ولی تفاوتهای متعددی از طریق بخش محیطی در صفات مسئله مطالعه وجود داراست که این تفاوتها معمولاً اکثر از 50 درصد کل تنوع را دربرگیرنده می شود .
انتخاب در بین لاینهای زایای کلون شده، امکان استعمال از اثرات غیر ژنتیکی را آماده می‌کند . این اثرات در روشهای متعارف تعیین که از تولیدمثل جنسی برای بهبود حیوانات به کار گیری می‌کنند، به سرویس گرفته نمی‌شوند، امّا بیشترین مقدار تنوع ژنتیکی مشاهده گردیده فی مابین حیوانات از دسته رو به بالا هست . تولید مبتنی بر شبیه‌سازی شایسته ترین حیوانات جمعیت قادر است قابلیت یک جهش زمانی تعالی در اصلاح را فراهم کند، به طوریکه حیوان ها تجاری می‌توانند به حیوانات هسته‌های انتخابی، مضاعف نزدیک باشند . بهر هم اکنون بهبود ژنتیکی در آتی بایستی مبتنی بر استفادة ممتد از تنوع ژنتیکی به وسیلة برنامه‌های انتخابی باشد .
حیوانات
تراریخته تولید حیوان ها تراریخته (ترانسژنسیز) رویه‌ای است که طی آن، یک ژن یا این که چکیده از یک ژن از یک شخص به ژنوم شخص دیگری الحاق شود . حیوانات تراریخته به طور بالقوه میتوانند در مطالعة مکانیسم‌های نقش ژن الحاقی، تغییر و تحول ویژگیهای حیوان بسته به پروتئین سنتز شده، تولید کردن مدلهایی برای بیماری انسانی و یا این که بهبود ایجاد یا مقاومت به بیماری در حیوانات به کار گیری شوند . در اواخر دهة 80 یک سری گروه تحقیقی، موفقیت‌هایی را در انتقال ژن و توسعة موش‌های تراریخته گزارش کردند . توصیف حیوان تراریخته شامل تمام حیواناتی می گردد که از دستکاری مولکولی DNA ژنومی درونی (شامل همگی تکنیک‌های میکروانجکشن DNA به سلول بنیادی جنینی و ساخت موش ناک‌اوت گردیده می‌گردد) ایجاد شده‌اند . از آخرها 1980، تولید موش‌های تراریخته از روش میکرواینجکشن DNA به باطن پیش‌هستة تخم‌ها به تیتر یک تکنیک کاربردی به طور گسترده استعمال گردیده میباشد . با استفاده از تکنولوژی تراریخته در موشها مثل حیوانات تراریختة کدکنندة RNA دارای معنا مخالف، قابلیت و امکان بیش تر کردن یک ژن نو به ژنوم و ارتقا تراز بیان یا این که تغییر و تحول بافت منحصر به فرد بیان یک ژن وجود داراست و مرحله سنتز یک پروتئین مختص کاهش می یابد . حذف یا تبدیل یک ژن مو جود از شیوه نوترکیبی هومولوگها برای به کارگیری از سلولهای بنیادی جنین به موش محدود گردیده بود تا این‌که ورود روشهای شبیه‌سازی انتقال هسته اتفاق زمین خورد .
روشهای
تولید حیوان‌ها تراریخته میکرواینجکشن DNA و انتقال هسته، دو شیوه مسئله به کارگیری در تولید غالب حیوان ها اهلی تراریخته هستند . این فرآیند در توسعة مدل‌های ترانسژنیک، نسبتاً سهل و بی واسطه میباشد . صرفا یک امتزاج ژنی مختص حاوی یک پروموتر و هر ژن دارنده قابلیت ابلاغ را می‌توان کلون کرده و بعد از آن به میزان کافی انقطاع و تخلیص کرده و آن گاه از امتحان آن در کشت سلولی برای انتقال این ژن به سایر پستانداران مبادرت کرد . در مقایسه با مطالعات انتقال هسته، آزمایشات میکرواینجکشن DNA اولین بار در موش انجام شد . با وجود این‌که دسته موش تراریخته نمی‌تواند همیشه الگوی ابلاغ ژن در حیوانات اهلی باشد، ولی آزمایشات مقدّماتی در موشها، یک مولفة اساسی در هر تست انتقال ژن در حیوانات اهلی هست . در حالیکه انتقال هسته ممکن میباشد در شکل فعلی ناکارآمد به حیث آید، قابلیت پیشرفتهای عمدة آینده در پروتکل‌های آزمایشی، آن را کارآمد می کند . ارتقا احتمال هدف‌گیری ژن از طرز ژیوند هسته‌ای می تواند قابلیت کاربرد حیوانات تراریخته را در تولید داروهای انسانی آماده نماید . اخیراً تکنیک کارآمد دیگری برای حیوان ها تراریخته بر شالوده استفاده از وکتورهای لنتیورال برای انتقال اووسیت‌های گاوی و خوکی تولید شده می باشد () . این وکتورها از حیث مقدار تراریختی و بیان، دوچندان کارآمدتر از میکرواینجکشن می‌باشند . یکی از محدودیت‌های آن این می باشد که اندازة ترانس ژنها و ژروموتر داخلی آنان بایستی کمتر از 5/8 کیلوباز باشد .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : شنبه 18 اسفند 1397
آنستروس
و استروس در گاوهای شیری گزینش ظریف ،درست و اثر گذار فحلی در گاو شیری از مهم‌ترین اجزا یک برنامه رئیس تولید مثلی در صنعت گاو شیری می‌باشد . استروس (estrus=heat) یا این که فحلی عصر ای هست که حیوان ماده به حیوان نر اذن جفت گیری می دهد وآنستروس عصر ای میباشد که فحلی در دام پیدایش نمی کند .تشخیص اشتباه فحلی گاوداران از عوامل حساس اختلاف در برنامه های ایجاد مثلی یک گله می باشد .
مشاهده انفرادی گاوها در مقطع فحلی به عامل پایین مشکل می باشد : تخمدان گاو عمل منظمی ندارد و وجود گونه های درچرخه ایجاد مثلی (فحلی )باعث ساخت آنستروس گاو می شود . همینطور مشاهدات اندک توجه پرورش دهندگان با عث تشخیص خطا گاوهای فحل می شود که ادله دوم همگانی خیس می باشد . مرحله گستردگی این مشکلات در در بین گاوها متعدد میباشد . درصد گاوهایی که تا 60 روزگی فاقد چرخه نرمال فحلی می باشند دامنه ای کمتر از 5 درصد تا بیش از 20 درصد دارا هستند و درصد غلط (شکست ) در عصر فحلی دامنه ای از (15 › )تا (60 › ) درصد دارا هستند .
تشخیص
اختلال (معضل) : ثبت معاینات دامپزشک در مسئله تخمدان های گاو در گزینش اختلال مضاعف حیاتی می باشد .معاینات دست کم هر ماه یک بار انجام می شود . به طوری که برای گزینش آنستروس یا این که خطای فحلی ثبت مورخ اول فحلی و مشاهدات چهره گرفته لازم می باشد . در حالتی که در گله ای این رکورد وجود نداشته باشد یا این که ساخت کننده اقدام به ثبت داده ها نکرده باشد توده آوری و ثبت اطلاعات قدم نخستین در شناسایی نقص‌ می باشد . هر یک سری که جمع آوری این داده ها برای انجام مقایسات صحیح و مضمون‌ دار 6 تا 9 ماه طول می کشد . رکوردهای گرفته گردیده از دوسوم گله (کل گله )جمع آوری می‌گردد .
آنستروس
(anestrus) : تشخیص گاوهایی که دارنده که می باشد تخمدانی می باشند ، در صورتی‌که بیش از 15 درصد گله دارنده چه کسی است باشد برای رفع ایراد می بایست مبادرت دورازشوخی نمود بر پایه داده ها و اطلاعات ثبتی در زمینه معاینات گاوها ، هر دام را تا 90روز بعد از زایش بایستی تست نمود . معاینات هر ماه یک توشه انجام می شود درصد گاوان (قبل تا از 60 روز پس از آبستنی ) که تا 60 روزگی کار تخمدانی نشان می دهند حساب و کتاب و چک می شود . اگر بیش از 10درصد دام های گله ای ، عمل تخمدانی نداشته باشند ( نسا روز 60 پس از زایش ) دارنده یک نقص‌ می باشند . در حالتی که معاینات 2 توشه در ماه انجام شود درصد گاوان قضیه معاینه و مورد محاسبه قرار گرفته به یاور نتایج آن پیشین تا 35 روزگی و 45روزگی مشخص و معلوم می گردد .به طوری که در یکی از معاینات عدم عمل تخمدان معلوم می شود . گله ای که بیش از 35 درصد دام هایش تا روز 35 آبستنی مواجه با عدم فعالیت تخمدانی شود و یا وجود بیش از 5 درصد دام های غیرفحل تا روز 45 آبستنی ،نشان از یک معضل در آنستروس می باشند .
در‌صورتی‌که معاینات بیش از دو بار در ماه صورت بگیرد درصد دام های معاینه گردیده و نتایج آنها در مورخ های پیشین از 24 ،32و40 روز سپس از زایش ذکر می‌گردد به طوری که دستکم یک معاینه برای آزمایش فعالیت تخمدانی دام انجام می شود . در گله های نرمال ، 50 درصد گاوان تا روز 24 دارای کار تخمدانی بوده و برای دوران های دیگر بیش از 70 و 95 درصد ذکر گردیده است .
متوسط روزهای آن‌گاه از زایش در گاوهای نرمال(Britt .j .etal j .Anim .sci .39:915
-919) متوسط
24
38
روز بعد از آن از زایش (1) در زمانی که 95 در صد گاوان فعالند .
40
روز 63
روز زمانی که 70 درصد گاوان دارنده فعالیت می باشند .
32
روز 50
روز نوع
فعالیت کار
تخمدانی (2) عمل
فحلی (3) خطاهای
فحلی چه کسی است
تخمدانی محاسبه تعدادروزاز زایش تا مشاهده فحلی ابتدا در گاو در تشخیص نادرست مضاعف موثراست .
گزینش متوسط (میانگین ) روز ها تا اول فحلی و درصد گاوانی که فحلی آن ها پیشین از 50 و 63 روزگی (بعد از زایش )مشخص شده میباشد . بیش از 70 درصد گاوان فحل تا 50 روزگی و بیش از 95 درصد گاوان تا 63 روزگی انتخاب شرایط می گردند . به طوری که اگر تعداد روز تا فحل نخست بیش از 50 تا 63 روز باشد وجود یک مشکل در فحلی گله اضطراری می باشد . تغذیه ناکافی و عفونت رحمی 2 دلیل عمده در ساخت آنستروس گله گاوان شیری می‌باشد و انرژی در این در بین اهمیت ویژه ای داراست . همچنین توجه به جفت ماندگی ، تیپ و مساله زایش ، سخت زایی Dystocica در گله حتمی می باشد .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : پنجشنبه 16 اسفند 1397
راه و روش
های جلوگیری از زمین گیر شدن گاوها جدیدا خرید و فروش گاوهای زمین گیر شده ( لاشه ) ممنوع میباشد و به‌این لحاظ، عامل دیگری بدست آمده تا از بروز این اختلال پرهیز کنیم . جدیدا سوال مطرح گردیده این میباشد که چرا ما می بایست متفاوت کار کنیم و چه‌طور ما باید برنامه های درمانی را تغییر تحول دهیم؟ طرح این سوال به خودی خود دلالت بر وجود نقص در برنامه های فعلی و جور تصمیم گیری ها دارد . در خصوص آن سوال مشکل می باشد و جواب آن نیاز به یک جواب فکورانه دارد زیرا ما در اصل اهداف قبل براساس جلوگیری از زمین گیر شدن گاوهایی بود که تا قبل از این برای معالجه شناسایی گردیده بودند . بنابراین ما می خواستیم که درمانی موءثر و اقتصادی داشته باشیم . لذا حس ما این بود که بهترین برنامه های درمانی در دسترس را داریم اما در صورتی‌که هیچ تغییری رخ نگیرد ما می توانیم توقع نتایجی همچون پیشین را داشته باشیم بدین ترتیب چه چیزی را می بایست تغییر دهیم؟ ما متوجه شدیم آن چیزی را که در قبلی تجربه کرده ایم را می بایست قضیه انتقاد و تحلیل قرار دهیم ( در کنار این مسئله DICK شخصی هست که رکئردها را به خیر تصویب می نماید البته درباره میزان زیادی از گاوها که از گله حذف شده اند رکوردی تصویب نکرده می‌باشد ) برای اصلاح این مورد ما اطلاعات مربوط به شناسایی( ID )، سن، روزهای شیردهی گاو ( DIM )، نمره موقعیت بدنی و علت زمین گیری گاوها را عده کرده ایم . ما به ویژه دو مدل از اطلاعات، شامل مرگ ومیر و کشتار را مورد اعتنا قرار دادیم .
پیشامدهایی
حادثه افتاد: او‌لین چیزی که در حیث گرفته شد جراحات حاصل از زمین خوردن و زخمی شدن گاوها بود . ایالت ویسکانسین هر چهار فصل را تجربه می کند . ما نقص‌ یخبندان در زمستان و لغزندگی زمین ناشی از رطوبت در فصل تابستان را مورد بررسی قرار دادیم . به این وضعیت پیش از این توجه گردیده بود . براین اساس ما فقط مقدار دانایی خویش را در این باره ارتقا دادیم . آنچه که تغییر و تحول یافته بود برنامه ما در موضوع چگونگی انتقال یک گاو زمین گیر گردیده به منطقه ای بود که باید عصر نقاهت را در آن جا طی می کرد .نیاز به انتقال گاو آسیب چشم اجتناب پذیر می باشد ما تجهیزات مسئله نیاز را اداره دادیم اما خوب تر از کلیه آموزش همه کسانی بود که نیاز داشتند چگونگی انتقال یک گاو بر روی درجه را بدانند و گاو را سوای بدتر شدن جراحت هایش جابجا کنند . هم اکنون چه چیزی در رابطه محل نقاعت بایستی گفت؟ مجددا باید اعلام کرد که نیاز به چنین محلی اجتناب ناپذیر است . ما می بایست چنین محلی را مهیا و تمام روز ها در دسترس داشته باشیم . در زمان نقاهت فرض آن است که جراحات گاو مربوط به اسکلت بندی تن او نیست که نیاز داشته باشد در مورد آن تصمیم گیری شود . بستر زمینه استفاده می بایست به میزان کافی قابل انعطاف باشد تا از جراحات اکثر عضله ها جلوگیری شود . جراحات، اکثر به استدلال محدودیت تحرک عضله‌ها پای گاو که زمین گیر گردیده می باشد ناشی می شود . فیزیوتراپی ( ورزش درمانی ) این عضلات به هنگام معلق کردن گاو یا این که شناور کردن گاو از اهم توجهات می باشد . ما اساسا گاو را به حافظه بهبود پاهایش جابجا می کنیم .
برای
کشتار گاو برنامه داشته باشید پایانی چیزی که اینجا باید در لحاظ گرفته شود برنامه ریزی برای کشتار گاوی می‌باشد که هیچ گاه بهبود نمی یابد و در رنج به سر می پیروزی . ما بایستی برای کشتار انسانی گاو برنامه داشته باشیم . مهم‌ترین تصمیم مربوط به مدت کشتار گاو میباشد . تصمیم گیری برای یک گاو زخمی خیلی سهل وآسان تر از گاوی می باشد که به علت شرایظ درمانی به تدریج در حال ضعیف شدن هست . اینجانب اعتقاد و باور دارم که بیشتر راهبردهای مربوط به پیشگیری به شکلی حول محور رکوردهای قبلی گاو چرخش می کند . وقتی که نیاز به معالجه گاو تشخیص داده شد، چگونگی استفاده از این رکوردها اساسی می باشد . ما تامل می کنیم که یک تشخیص نخستین از این وضعیت داریم و می بایست با نگاه باز وارد برنامه درمانی گاوها شویم . ما می خواهیم که مطمئن شویم که تاریخچه درمانی تک تک گاوها و تاریخچه تاثیر معالجه بالینی گاوها موضوع قضاوت قرار می گیرد . ما در هنگام روند اولیه معالجه نیاز به داده ها داریم تا احتمال معالجه موفق گاو را بهبود بخشیم .
در هنگام معالجه براساس تاریخچه، یکسری عاما برای تصمیم گیری حساس هست . ابتدا رویه دسترسی به تاریخچه درمانی گاو است در زمانی که گاو زیر معالجه می باشد . ما باید چک کنیم که حالت از چه اندازه وخامتی برخوردار است، خطر زمین گیر شدن گاو چقدر هست و احتمال بهبود بی نقص گاو در برابر معالجه برای دوری از تخریب عضله‌ها چقدر می‌باشد . برهان دوم مربوط به آگاهی ما از میزان برد مان در موقعیت فعلی و معالجه مرتبط به آن می باشد . سومی دلیل مربوط میباشد به احتمال پیدایش یک حالت حاد که موجب تضعیف گاو خواهد شد . چهرمین ادله مربوط به وجود یک سیستم تشخیص برای اثر گذار بودن خط مش درمان، در طی معالجه گاو می باشد در موقعیت نا امید کننده که گاو زمین گیر شده ذیل معالجه می باشد وضعیت مضاعف آشفته می‌باشد . وقتی سطح پیشگیری و تشخیص اولیه طی شد ما در شرایطی قرار می گیریم که گاو نیاز به درمان دارااست و وظیفه ما ارائه درمان قضیه نیاز می‌باشد و موضوع واقعی نداشتن هیچ برنامه درمانی جایگزین می باشد . تاریخچه درمانی گاو و نسبت پیروزی معالجه برای گله به ما می گوید که چه زمان گاو در معرض خطر زمین گیر شدن قرار خواهد گرفت . خط مش حل آن است که ما می خوا‌هیم کاری انجام دهیم که کیفیت گوشت گاو هنوز قابل ارائه به بازار باشد .
پرهیز از زمین گیر شدن گاو مستلزم تشخیص اندازه خطر زمین گیر شدن می باشد . به این معنی که بایستی تعادلی میان موقعیت درمانی گاو و برنامه جایگزین وجود داشته باشد . ما برای بیماری های مزمن خطرناک و ناامید کننده در گله مانند بیماری یون نیاز به برنامه های جایگزین داریم . ما به تیتر راهبردهای بازاریابی احتیاج داریم که در خصوص ارائه گوشت با کیفیت، برنامه داشته باشیم . ما نیاز به یک سیستم رکورد داریم که پیشین و آن‌گاه از موقعیت درمانی موءثر باشد . این رکوردها ما‌را در اول تصمیم گیری های درمانی راهنمایی خواهد کرد و به ما امداد می کند تا آنگاه از پیدایش مشکلات، تکان های بعدی خود را انتخاب کنیم سرانجام این که ما نیاز به تعاریفی برای عدم برد خویش در درمان داریم .
متاسفانه و یا ممکن است خوشبختانه ما یک برنامه کشتار در اختیار داریم . همگامی که در مان، برد آمیز باشد از کشتار صرف لحاظ می کنیم و درصورتی که صرفا انتخاب ما حذف درد و مشقت باشد، کشتار را انجام می دهیم . به علت این که جراحات و یا مسائل خراب حاصل از خطرها ناشی از درمان گاوهای زمین گیر وجود خواهد داشت، انگیزه ما پرهیز از به وجود وارد شدن شرایطی می باشد که باعث به موقعیت حاد و ناامید کننده می شود و به موقعیت زمین گیر شدن گاوها می انجامد .
آن چه ما در برنامه های اجرایی خود قرار دادیم عبارت بود از استعمال از تاریخچه درمانی تک تک گاوها به تیتر قسمتی از راهبرد جایگزینی ما و خیر فقط گوشه ای از راهبد درمانی ما . بنابراین ما بایستی بین آنچه که می خواهیم، یا این که آنچه که می بینیم و می دانیم تعادل تولید کنیم .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : چهارشنبه 15 اسفند 1397

تشخیص
فحلی گاو : تشخیص فحلی صحیح و عالی یک عدد از مهم‌ترین فاکتورها در کوتاه کردن فاصله گوساله زایی است . بیشترین تاکید باید برای زود تشخیص دادن فحلی تمام گاوها (قبل از 50 روز، آن گاه از زایمان) و همچنین پیش بینی به موقع زمان های فحلی قرار گیرد .همگی گاوهایی که فحلی را تا 50 روز ظاهر نمیکنند، می بایست توسط یک دامپزشک معاینه شوند تا معین شود ممکن است رحم عفونی شده باشد یا این که تخودانها غیر فعال گردیده یا تشکیل کیست داده اند . دقت ویژه ای به مشکلات پیشین از زایش گاوها، و بخصوص گاوهایی که سه بار یا این که بخش اعظم تلقیح گردیده اند بایستی اختصاص یابد . دوراندیشی از درصد فحلی های قابل تلقیح در تحلیل برنامه تشخیص فحلی حتمی است .
برای
همه دامداران درصد فحلی های قابل تلقیح معین گردیده می تواند چک شود با استعمال از فرمول زیر: میانگین
روزهای باز-55 = تعداد فحلی های قابل تلقیح 21 این فرمول بر این فرض استوار می‌باشد اولی فحلی قابل تلقیح حیوان بیش از یک دوره انتظار 45 روز مشاهده خواهد شد، به طور میانگین 55 روز سپس از زایش، درصد فحلی های قابل تلقیح تشخیص داده گردیده می تواند به وسیله فرمول پایین تقریب زده شود .
100×
تعدا فحلی های تشخیص داده گردیده = درصد فحلی های تشخیص داده گردیده قابل تلقیح تعداد
فحلی های قابل تلقیح خلل ها ایجاد مثلی بندرت ناگهانی ظواهر می شوند و آن ها بندرت بعلت یک مورد انفرادی می باشند .
تعداد
فحلی ها می تواند ارتقا یابد در‌صورتی‌که دامداران: 1-
فاکتور های موءثر برای نشان دادن فحلی را بشناسند 2-
تمامی فحلی های مشاهده شده را ثبت کنند و رکوردها را در پیش بینی فحلی بکار گیرند 3-
به کار گیری از کمک(افراد دیگر) برای تشخیص فحلی با اعتنا بیشتر 4-
دوراندیشی از درصد فحلی های قابل تلقیح مشخص شده نرخ
آبستنی : این یک طبقه بندی گسترده می باشد زمانیکه رکوردهای ساخت مثلی نظارت می شوند . نرخ آبستنی در او‌لین تلقیح یک تخمین اثر گذار را از نرخ آبستنی برای یک گله گزینش می نماید در شرای چه، آن یک میزان گیری میباشد که ترکیبی از اثرات کیفیت اسپرم و تکنیکهای تلقیح، می باشد بعلاوه فاکتورهای محیطی دربرگیرنده دما استرس را نیز در بر می گیرد تلقیح ها در آبستنی می بایست بر شالوده ارشادوراهنمایی های جدول 3 تعبیر شوند .
جدول3:
نسبت فی مابین تلقیح های تولید مثلی و سطح ها باروری سطح
تفسیر پایینتر
از 8/1 عالی از
8/1-2 کافی از2-3/2
یه خرده مشکل از3/2-8/2
نسبتا مشکل بالاتر
از8/2 خیلی مشکل سالم
گله : سعی تولید مثلی در یک گله شیری به میزان زیاد زیر تاثیر سالم گله هست . رعایت اصول بهداشتی بطور شایسته و برنامه واکسیناسیون از عفونتها و بیماریها ی ایجاد مثلی جوگیری می کند .
اثرات اختلالات در کارایی تولید مثلی، حذف و سوددهی در گاو پیر خیلی عمده و شدیدتر است .
در گاوهایی که در موقع گوساله زایی نیز به امداد دارا‌هستند و یا برای جفت ماندگی معالجه می شوند عفونت های رحمی و کیستیک تخمدانها اکثر مشاهده می شوند .
بنابراین، کلید جلوگیری از خسارات مربوط به اختلالات ساخت مثلی اکثر باید در پیشگیری از این قبیل اختلالات یافت شود، نه در معالجه آن‌ها .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : سه شنبه 14 اسفند 1397

کتون
های باطن شیر یا ادرار‏ کتون بادی های درون شیر یا ادرار می تواند برای تشخیص کتوز در گاوهای شیری بکار گرفته شود . به عقیده ما ‏سنجش کتوز در گاوهای جدید زا به میزان کافی بکار گرفته نمی شود و برای گاوهای بیمار فراوان با بها می‌باشد . ‏هزینه کتوز تحت بالینی هر گاو حدود 78 دلار تخمین زده شده می باشد . (گیشوزر و همکاران‎ ‎کتوز در رابطه با ‏افزایش خطر تضارب با متریت جابجایی شیردان و ورم پستان (سیوا جاروی و همکاران‎ ‎است و یک ضربه منفی ‏روی ایجاد شیر خواهد بود . بطوریکه گزارش شده که گاوهایی که در آزمایش کتون بادی شیر مثبت گردیده اند 1 تا ‏‏4/1 کیلوگرم شیر کمتری را در هر روز ایجاد می کنند ‏‎ .‎‏ تشخیص و معالجه گاوهای دارنده کتوز پایین بالینی در ‏ابتدای برهه زمانی پس از زایش تاثیرات منفی کتوز را اندک خواهد نمود‎ .‎
تشخیص گاوهای نو زای مشغول کتوز با استعمال از امتحان های کنار گاوی و چک مرحله کتون های شیر و ادرار ‏کامل گردیده می باشد . این آزمون های کنار گاوی مبتنی بر مرتبه تغییر رنگ معرف هنگامیکه با کتون بادی های شیر یا ‏ادرار بازخورد می کنند میباشد . این امتحان ها بصورت پودری (معموﻵ برای شیر) و استریپ های بررسی ادرار در ‏دسترس همگی میباشد . مقدار گیری سطح های کتونی ادرار بیشتر همگانی میباشد چرا که راه و روش جمع آوری مثال های ‏ادرار پیچیده نمیباشد و قابل تکرار می باشد . مطالعات جدید کریر و همکاران تلاش 3 امتحان کنار گاوی را برای ‏تشخیص کتوز تحت بالینی مورد سنجش قرار دادند . امتحان های مسئله سنجش شامل 1- پودر همگانی موضوع به کار گیری ‏برای تشخیص استو استات شیر‎ ‎‏2‏‎- ‎استریپ ادرار برای تشخیص استو استات ادرار‎ ‎و 3- استریپ آزمون شیر ‏برای کتون بادی ها‎ ‎بود . مطالعه نشان بخشید که‎ ketostix ‎یا استریپ آزمون کتون ها نتایج قابل قبولی را برای نشان ‏دادن گاوهای مشغول کتوز گله های تجارتی خواهد داشت و‎ ketocheck ‎بصورت محدود قابل استعمال است‎ .‎
کلیه
کارداران در کنار یکدیگر‏ ‎• ‎یافتن اختلالاتی مانند متریت, جابجایی شیردان و کتوز با محاسبه بر دمای بدن, شرایط حیوان, ایجاد شیر و ‏سطوح کتونی ادرار در گاوهای تازه زا فراوان با ارزش است . برنامه های بررسی بر سالم گاوها این اطمینان را ‏خواهد بخشید که : تمام گاوها در طی عصر ای که بسیار اصلی به بیماری می باشند مسئله سنجش قرار گرفته و فرصت ‏یافتن گاوهای مریض وجود خواهد داشت . با بکارگیری برنامه های بررسی بر تندرست گاوهای جدید زا, بنزاکوئن ‏و همیاران گزارش نمودند که معالجه نخستین گاوهای متریتی سبب ساز به نرخ آبستنی برابر با گاوهای غیر متریتی می ‏شود . این سفارش می کند که تشخیص زود هنگام گاوهای متریتی و معالجه پر سرعت آن‌ها ممکن است تاثیرات متریت ‏بر تولید مثل را تعدیل نماید . در ادامه نکات مهم که می بایست در بکارگیری برنامه محاسبه بر سلامت گاوهای جدید زا ‏مورد توجه قرار گیرد آمده است‎ .‎
‎• ‎تشخیص نیروهایی که علاقمند به عمل و معالجه گاوهای بیمار می باشند . آموزش و کار با آنان بصورت عصر ای و ‏انجام دادن کارهای دامپزشکی با آن‌ها بصورت رایج . یک اصل ثابت برای یافتن گاوهای مریض نظارت ‏وضعیت دام, دمای رکتوم, ایجاد شیر و سنجش کتون بادی های ادرار می باشد‎ .‎
‎• ‎استانداردهایی را برای تشخیص گاوهای بیمار ساخت نمائید . امتحان های فیزیکی و راه و روش های درمانی برای ‏بیماری را به وجود آورید . این خط مش ها را مرتبا تکرار کنید‎ .‎
‎• ‎بر پایه تجهیزات موجود در مزرعه و توانای نیروهایتان, شما و دامپزشک باید در خصوص یافتن بهترین برنامه ‏برای گله تصمیم گیری نمائید‎ .‎
‎• ‎این مطلب را که نظارت بر سالم گاوها دستکم هفته اولیه پس از زایش مضاعف با اهمیت میباشد را در حیث بگیرید . ‏روزهای 3 تا 7 با اهمیت تر می باشد‏‎ .‎
‎• ‎وضعیت حیوان, دمای رکتوم و نمونه های ادرار را برای وجود کتون بادی ها در 10 روز پس از زایش ‏ارزیابی کنید‎ .‎
‎• ‎گاوها را از حیث متریت, جابجایی شیردان و ورم پستان در حالتی که دارای تب هستند(بالای 103درجه فارانهایت) و نیز ‏گاوهایی که به نظر مریض می آیند صرفنظر از دما کنترل کنید‎ .‎
‎• ‎گاوهایی که در آزمون کتون های ادرار مثبت گردیده اند بایستی برای کتوز درمان شوند‏‎ .‎
‎• ‎روی ترشحات رحمی در روزهای 3, 5 و 7 توجه بیشتری کنید تا گاوهایی که متریت دارا هستند و تب ندارند را از ‏دست ندهید‎ .‎
‎• ‎تغییرات ساخت شیر در 20 روز پس از زایش وسیله دوچندان نیکی برای بررسی تندرست حیوان می باشد که می بایست مورد ‏سنجش قرار گیرد‎ .‎
‎• ‎بعد از بازه پس از زایش هم گاوهای بیمار را پیدا فرمائید . نیروهای گاوداری که مسئول خوراک دادن- ‏جابجایی گاوها- شیردوشی و تصحیح گله میباشند باید این حقیقت را بدانند که آنها نقش مهمی در یافتن گاوهای ‏مریض دارند . در فیض انها باید برای پیدا کردن اینگونه گاوها فراگیری ببینند . همچنین شیر دوشان هم بایستی بخوبی ‏برای یافتن گاوهای ورم پستانی فراگیری ببینند . این یک وظیفه مهم در فعالیت شیردوشی خوب است‎ .‎


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : دوشنبه 13 اسفند 1397
در صورتیکه تصمیم به خرید دستگاه جوجه کشی گرفته اید بهتر هست تا انتهای این مطلب را به دقت مطالعه فرمائید .امروزه تولید کنندگان و واردکنندگان بخش اعظمی اقدام به فروش گونه های خودرو جوجه کشی خانگی و صنعتی می نمایند و در صورتیکه تجربه کافی در این زمینه نداشته باشید واقعا تعیین و خرید یک دستگاه جوجه کشی مطلوب می تواند تصمیم زیاد دشواری باشد .در این مقاله همت گردیده هست یک راهنمای دقیق و جامع برای خرید ماشین جوجه کشی نوشته شود تا علاقه مندان بتوانند با روءیت کرد بازتری بهترین انتخاب را داشته باشد .
در هم اکنون حاضر در بازار کشور خودرو های جوجه کشی وطنی و فرنگی مضاعف وجود دارااست و انواع ماشین جوجه کشی در گونه های متعدد باکس ای ، فلزی ، یخچالی ، PVC و … در بازار یافت میگردد .به عنوان نگارنده این مقاله آن گاه از سال ها تجربه در استعمال از اشکال دستگاه جوجه کشی به این سود رسیده ام که صرف استعمال یک نفر و عدم موفقیت یا برد آن فرد در جوجه کشی نمی توانایی کیفیت یا این که عدم کیفیت حتمی یک برند را تایید یا تکذیب کند .هنگامی سخن از جوجه کشی می شود عواملی بسیاری در پیروزی آن نقش دارا هستند که این عامل ها تنها در انکوباتور جوجه کشی خلاصه نمی شوند .
تجربه شخص در جوجه کشی و رئیس صحیح در شرایط متفاوت ، محیطی که در آن اقدام به جوجه کشی می نماییم ، تخم های نطفه داری که از آن ها جوجه کشی می کنیم و راندمان و کیفیت ایجاد ماشین جوجه کشی از عواملی مهمی میباشد که در جوجه کشی برد آمیز نقش دارااست .
در این جا به آنالیز چهار استدلال که بایست در هنگام خرید خودرو جوجه کشی به آن دقت نمائید خوا هیم پرداخت .
چهار دلیل مهم یعنی دما ، رطوبت ، چرخش و تهویه از کلیدی ترین دست اندرکاران در بازده آخری یک کالا جوجه کشی به اکانت می آیند .
لازم به یاد آوری می باشد که عواملی همچون بدنه محصول ، کیفیت قطعات به عمل رفته ، گارانتی و خدمات پس از فروش دارای اعتبار و . . . نیز در خرید یک کالا جوجه کشی کلیدی می باشند اما چهار دلیل بالا نقش با اهمیت را ایفا می نمایند و به ابلاغ دیگر در شرای آن چهار استدلال درست رعایت نشوند دیگر نکات بعدی اساسی نخواهند بود .
دما : کنترل ظریف و تهیه صحیح دما به وسیله دستگاه جوجه کشیدما اولی و حساس ترین برهان در جوجه کشی پیروزی آمیز می باشد .
یک متاع جوجه کشی خوب ماشینی می باشد که بتواند به صحت و با دقت بالا دما را میزان گیری کند و به شایسته ترین صورت ممکن دما را تنظیم نماید .
در مدت جوجه کشی در هجده روز نخستین که به مدت ستر پر اسم و رسم می باشد دما معمولا در بین 37 .5 تا 37 .8 سکو سانتیگراد باید باشد .همینطور دما در سه روز انتهایی یعنی در بازه هچر بایست روی 37 .2 سکو تنظیم شود .
ولی این دما اختصاصی مرغ بوده و هر پرنده دمای منحصر به فرد به خود را داراست .
هنگامی می خواهید یک ماشین جوجه کشی بخرید بایست اعتنا فرمائید سنسور های آن دستگاه توان سنجش دما در حد دهم مرتبه را داشته باشند چون اختلاف دمایی بیش از 0 .5 مرتبه سبب ساز کاهش فراوان شدید راندمان جوجه کشی و ارتقاء تلفات در جوجه کشی می شود .
نمونه دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار از گونه های سنسور های مختلف برای سنجش دما استفاده می کنند .
یک سنسور مطلوب در دوران نگارش این مقاله که توان در دست گرفتن دقیق دما را به صورت دیجیتال داشته باشد حدودا 100 هزار تومان می باشد .
به همین استدلال یک عدد از عواملی که سبب ساز می‌شود بعضا مثال دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ارزش گرانتری نسبت به سایر مثال ها داشته باشند همین سنسور با کیفیت می باشد .
سنسور دمای 2 هزار تومانی هم در بازار وجود دارااست البته این کجا و آن کجا .
همینطور به هیچ وجه دستگاه های جوجه کشی که دارای ترموستات انالوگ می باشند را خریداری نکنید چرا که 1 .5 تا 2 جايگاه اشتباه دارا هستند و هیچ زمان به سمت اتومبیل جوجه کشی نروید که امکان کالیبراسیون ترموستات دما و رطوبت سنج را نداشته باشد .
در دوران نگارش این مطلب شایسته ترین سنسور مو جود در بازار که در دستگاه های جوجه کشی برخورد قابل قبولی دارااست Sht Sensirion می باشد .این سنسور که تولید مرزو بوم سوئیس بوده و از تکنولوژی CMOSens در ساخت آن استعمال شده است یعنی دو سنسور دما و رطوبت بر روی یک مدار مجتمع قرار می گیرند .
فیض گیری کلی : محصولی خریداری نمائید که سنسور دمای آن به چهره دیجیتال باشد .توان میزان گیری و سنجش در حد دهم رتبه را داشته باشد .بتواند در کسری از ثانیه دما را به موفقیت دستگاه گزارش نماید همچنین از وضعیت کالیبره بیرون نگردد .
رطوبت : کنترل ظریف و تنظیم صحیح رطوبت توسط دستگاه جوجه کشیعامل دوم که بایست در هنگام خرید به آن اعتنا فرمائید رطوبت می باشد .
دستگاه جوجه کشی مطلوب دستگاهی هست که بتواند رطوبت را در کمتر از 2 درصد اختلاف نگهدارد .تجربه نشان داده هست وقتی اختلاف رطوبت بیش از 5 درصد باشد به شدت در راندمان جوجه کشی تاثیر می گذارد .
در پرندگان نظیر غاز ، اردک و طاووس تنظیم ظریف رطوبت بسیار اصلی می باشد پس در هنگام خرید این استدلال را نیز در نظر بگیرید .
طبق تجربه شخصی عبد و بنده و البته گفته کارشناسان این صنعت دستگاهی که اختلاف رطوبت آن بیش از 5 درصد باشد اصلا مطلوب نمیباشد .جنس ایده آل معمولا اختلاف رطوبتی کمتر از 3 درصد دارد .
اتومبیل های جوجه کشی موجود در بازار معمولا از رطوبت ساز التراسونیک ، ظرف آب ، ظرف آب با حرفه ، ظرف آب با المنت ، دیسک رطوبت ساز و . . . برای تامین رطوبت استفاده می نمایند .
در حقیقت زیاد حساس نمی باشد که تامین رطوبت از چه روشی رخ گیرد زیرا رطوبت آخرین برای تخم اصلی می‌باشد نه منش تامین آن ، فقط در مسئله راحتی کاربری می تواند مثال های التراسونیک را به دلیل خود کار بودن فرایند بهتر دانست .
از طرف دیگر سنسور رطوبت بایست به صحت کالیبره شده باشد و دقت میزان گیری آن بالا باشد .
هیچوقت از خودرو جوجه کشی استفاده نکنید که رطوبت سنج آن آنالوگ باشد یا این که امکان کالیبراسیون نداشته باشد .
در برخی مثال های جان دار در بازار اختلاف تا 20 درصد نیز مشاهده شده میباشد پس زیاد در هنگام خرید اعتنا فرمایید و در نهایت به تیتر یک توصیه سنسور SHT به عبارتی طور که توضیح داده شد دو سنسور دما و رطوبت بر روی یک مدار مجتمع می باشد و به لحاظ عبد شایسته ترین دسته سنسور مو جود در حال حاضر می باشد .
تهویه : تهویه در دستگاه جوجه کشیتخم پرنده ای که نطفه دار باشد یعنی در داخل آن جانور زنده ای در اکنون رشد هست .
یک موجود زنده برای رشد خویش نیاز به اکسیژن داراست و زمانی اکسیژن مصرف می‌گردد گاز دی اکسید کربن نیز تولید می شود .
امکانات جوجه‌کشی مصنوعی ایده آل دستگاهی می‌باشد که عایق بندی مناسبی نسبت به محیط خارج خویش داشته باشد .
پس در چنین قوانینی در فیس نبود تهویه مطلوب ، اکسیژن کافی به تخم های نطفه دار نرسیده و همینطور گاز دی اکسید کربن به صدق تخلیه نمیشود و سود کار از دربین رفتن تخم های نطفه دار می باشد .
غلظت دی اکسید کربن برای جوجه کشی در چهار روز نخستین معمولا 0 .3 درصد مناسب می‌باشد هر چه جلوتر می رویم غلظت فی مابین 0 .4 درصد تا 0 .5 درصد مطلوب می‌گردد .
در زمان هچ هم با به دنیا وارد شدن جوجه ها میزان گاز دی اکسید ایجاد شده بالا می رود و درصورتی که اتومبیل جوجه کشی تهویه قابل قبولی نداشته باشد سبب ساز خفگی جوجه کشی ها می‌گردد اندازه استاندارد این گاز در این مدت حداکثر مقدار چهار هزار پ پ مهمانان میباشد .
پس در هنگام خرید خودرو جوجه کشی به سیستم تهویه آن به خیر و خوبی دقت داشته باشید .
برای نکته آخری تهویه حتمی به ذکر می باشد تهویه ای مناسب است که بتواند دما را در تمامی نقاط دستگاه در یک سکو اثبات نگهداری نماید .
برخی نمونه های جانور در بازار اختلاف دمایی بیش از 2 درجه در کف و بالای دستگاه دارند که منجر کاهش شدید بازده جوجه کشی میگردد .
چرخش
: چرخش در اتومبیل جوجه کشی


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : يکشنبه 12 اسفند 1397
با ارتقا جمعیت روزافزون کنونی می بایست بر اندازه ساخت غذا افزود . بخاطر محدودیت منابع (آب و سرزمین) نمی بضاعت ارتقا تراز ‏زیادی داشته باشیم به همین ادله می بایست روش های جایگزین برای رفع این محدودیت پیدا شود که از این موارد می بضاعت افزایش تراکم ‏در تراز و به کار گیری از اطراف به جای مرحله را اسم برد‎ .‎
تقسیم
بندی ماهیان پرورشی ماهیان از گزاره مهره داران خونسرد بوده و درجه حرارات تن آن‌ها با توجه به سکو حرارت آب محیط متغیر می باشد ، به همین علت ‏شرایط حرارتی آبگیرها نقش بیشتر ای در عمل های حساس ماهی ها مانند ساخت نظیر ،تغذیه،رشد و نمو و غیره آنان دارا می ‏باشد .با اعتنا به موقعیت سکو حرارت مطلوب آب و با در نظر به دست آوردن رابطه ماهی با جايگاه حرارت کلیه ماهی ها به دو مجموعه دارای اهمیت سرد ‏آبی و گرم تقسیم می گردند‎ .‎
ماهیان
سرد آبی این ماهیان در حرارت دربین 7 تا 17 درجه سانتی گراد پرورش می کنند و در پیش‌روی تغییرات مرتبه حرارت ،کمبود اکسیژن وسایر کارداران ‏شیمیایی مقاومت چندانی ندارند . این ماهیان دارای معده و روده ای کوتاه بوده و اکثر وقت ها گوشتخوار می‌باشند . مهم‌ترین جور آن آزاد ‏ماهیان(انواع ماهیان آزاد و ماهیان قزل آلا) است‎ .‎
ماهیان
گرم آبی به ماهیان قابل رویش در دمای 27-20 درجه سانتی گراد اطلاق می گردد . گونه‌های رایج ماهیان گرمابی شامل کپور عادی ، ‏کپور علفخوار(آمور) ، کپور نقره ای و بیگ هد می باشند . ماهیان فوق را معمولاً در استخرهای خاکی به رخ تواًم رویش داده ‏می شوند . ولی دو گونه ی معمولی و آمور را میتوان در استخرعای ذخیره ی آب کشاورزی (بتونی) پرورش داد‎ .‎
انواع
منش های رویش ماهیان گرمابی‎:‎ ‏1‏‎-
‎روش گسترده (چند نوع ای‎)‎ در استخرهای خاکی با مساحت 2هکتاربه بالا اجرا می‌گردد .این
راه ازمتداول‌ترین و اقتصادی ترین راه های رویش ماهیان گرمابی در دنیا و کشور‌ایران میباشد . در این راه ماهیان موضوع نظر از همگی سطوح غذایی ‏طبیعی استخر به کار گیری نموده و علاوه اثر مثبت تغذیه ای بر روی یکدیگر دارند‎ .‎
‏2‏‎-
‎روش متراکم : در استخرهای بتونی با آب جاری الف
: تک نوع ای (کپور معمولی‎)‎ ب
: دو دسته ای (آمور و کپور معمولی‎)‎ ‏3‏‎-
‎پرورش ماهی در کنار کشاورزی (نیمه متراکم‎)‎ الف
: رویش در شالیزار ب
: رویش در استخرهای بتونی روش
های رویش نیمه متراکم‎ Semi intensive fishculture این راه در واقع یک نوع پرورش متراکم می‌باشد این طریقه با استعمال از ازدیاد اندازه آب مصرفی جهت ماهیان و یا وارد نمودن هوا به ‏جای ردوبدل آب به استخر می باشد .در واقع چیزی که ما عملا در درحال حاضر حاضر در ارتباط با ماهیان گرم آبی رنگ با آن روبرو هستیم تولیدی ‏تقریبا برابر 4 تا 5 تن در هکتار می باشد که عملا دوچندان ذیل می‌باشد .پس بایستی جهت ازدیاد ایجاد فکری کرد .در ضمن این نکته را هم ‏باید در نظر داشت که به موازات ایجاد انبوه ارزش تمام گردیده ماهی هم بایستی از لحاظ اقتصادی بصرفه باشد در غیر اینصورت این ایجاد ‏ارزشی نخواهد داشت .برای پرورش متراکم آبزیان نیاز هست که فاکتورهای مسئله نیاز و محدودیت های تراکمی آن ها را شناخته و ‏برای تاَمین آن ها اقدام نماییم تا بتوانیم به ساخت اقتصادی دست پیدا کنیم .در سیستم های رویش آبزیان کیفیت آب می بایست حالت ‏مناسب رشد را دارا باشد تا ضمن کنترل بیماری ها محصول خیر و خوبی آماده ، تا فعالیت توجیه اقتصادی داشته باشد . بیماری در هر ‏مرحله از پرورش بوجود می آید اما نقص‌ وقتی حاد می شود که وسعت مزرعه تبارک و کشت متراکم باشد‎ .‎
پرورش
متراکم ماهیان گرمابی در استخرهای بتونی ذخیره ی آب کشاورزی‏‎:‎ برای رویش ماهیان گرمابی استانداردهایی مو جود است که آن ها را باید در رشد متراکم رعاید نمود . در صورتی که یک عدد از این ‏فاکتورها از حد مجاز خود خارج گردد موجب نابودی اکوسیستم آبی رنگ می گردد‎ .‎
بعضا
از این استانداردها شامل‎ :‎


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : شنبه 11 اسفند 1397
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)