تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
ماکیان البرز - صفحه 2
راه و روش
های جلوگیری از زمین گیر شدن گاوها جدیدا خرید و فروش گاوهای زمین گیر شده ( لاشه ) ممنوع میباشد و به‌این لحاظ، عامل دیگری بدست آمده تا از بروز این اختلال پرهیز کنیم . جدیدا سوال مطرح گردیده این میباشد که چرا ما می بایست متفاوت کار کنیم و چه‌طور ما باید برنامه های درمانی را تغییر تحول دهیم؟ طرح این سوال به خودی خود دلالت بر وجود نقص در برنامه های فعلی و جور تصمیم گیری ها دارد . در خصوص آن سوال مشکل می باشد و جواب آن نیاز به یک جواب فکورانه دارد زیرا ما در اصل اهداف قبل براساس جلوگیری از زمین گیر شدن گاوهایی بود که تا قبل از این برای معالجه شناسایی گردیده بودند . بنابراین ما می خواستیم که درمانی موءثر و اقتصادی داشته باشیم . لذا حس ما این بود که بهترین برنامه های درمانی در دسترس را داریم اما در صورتی‌که هیچ تغییری رخ نگیرد ما می توانیم توقع نتایجی همچون پیشین را داشته باشیم بدین ترتیب چه چیزی را می بایست تغییر دهیم؟ ما متوجه شدیم آن چیزی را که در قبلی تجربه کرده ایم را می بایست قضیه انتقاد و تحلیل قرار دهیم ( در کنار این مسئله DICK شخصی هست که رکئردها را به خیر تصویب می نماید البته درباره میزان زیادی از گاوها که از گله حذف شده اند رکوردی تصویب نکرده می‌باشد ) برای اصلاح این مورد ما اطلاعات مربوط به شناسایی( ID )، سن، روزهای شیردهی گاو ( DIM )، نمره موقعیت بدنی و علت زمین گیری گاوها را عده کرده ایم . ما به ویژه دو مدل از اطلاعات، شامل مرگ ومیر و کشتار را مورد اعتنا قرار دادیم .
پیشامدهایی
حادثه افتاد: او‌لین چیزی که در حیث گرفته شد جراحات حاصل از زمین خوردن و زخمی شدن گاوها بود . ایالت ویسکانسین هر چهار فصل را تجربه می کند . ما نقص‌ یخبندان در زمستان و لغزندگی زمین ناشی از رطوبت در فصل تابستان را مورد بررسی قرار دادیم . به این وضعیت پیش از این توجه گردیده بود . براین اساس ما فقط مقدار دانایی خویش را در این باره ارتقا دادیم . آنچه که تغییر و تحول یافته بود برنامه ما در موضوع چگونگی انتقال یک گاو زمین گیر گردیده به منطقه ای بود که باید عصر نقاهت را در آن جا طی می کرد .نیاز به انتقال گاو آسیب چشم اجتناب پذیر می باشد ما تجهیزات مسئله نیاز را اداره دادیم اما خوب تر از کلیه آموزش همه کسانی بود که نیاز داشتند چگونگی انتقال یک گاو بر روی درجه را بدانند و گاو را سوای بدتر شدن جراحت هایش جابجا کنند . هم اکنون چه چیزی در رابطه محل نقاعت بایستی گفت؟ مجددا باید اعلام کرد که نیاز به چنین محلی اجتناب ناپذیر است . ما می بایست چنین محلی را مهیا و تمام روز ها در دسترس داشته باشیم . در زمان نقاهت فرض آن است که جراحات گاو مربوط به اسکلت بندی تن او نیست که نیاز داشته باشد در مورد آن تصمیم گیری شود . بستر زمینه استفاده می بایست به میزان کافی قابل انعطاف باشد تا از جراحات اکثر عضله ها جلوگیری شود . جراحات، اکثر به استدلال محدودیت تحرک عضله‌ها پای گاو که زمین گیر گردیده می باشد ناشی می شود . فیزیوتراپی ( ورزش درمانی ) این عضلات به هنگام معلق کردن گاو یا این که شناور کردن گاو از اهم توجهات می باشد . ما اساسا گاو را به حافظه بهبود پاهایش جابجا می کنیم .
برای
کشتار گاو برنامه داشته باشید پایانی چیزی که اینجا باید در لحاظ گرفته شود برنامه ریزی برای کشتار گاوی می‌باشد که هیچ گاه بهبود نمی یابد و در رنج به سر می پیروزی . ما بایستی برای کشتار انسانی گاو برنامه داشته باشیم . مهم‌ترین تصمیم مربوط به مدت کشتار گاو میباشد . تصمیم گیری برای یک گاو زخمی خیلی سهل وآسان تر از گاوی می باشد که به علت شرایظ درمانی به تدریج در حال ضعیف شدن هست . اینجانب اعتقاد و باور دارم که بیشتر راهبردهای مربوط به پیشگیری به شکلی حول محور رکوردهای قبلی گاو چرخش می کند . وقتی که نیاز به معالجه گاو تشخیص داده شد، چگونگی استفاده از این رکوردها اساسی می باشد . ما تامل می کنیم که یک تشخیص نخستین از این وضعیت داریم و می بایست با نگاه باز وارد برنامه درمانی گاوها شویم . ما می خواهیم که مطمئن شویم که تاریخچه درمانی تک تک گاوها و تاریخچه تاثیر معالجه بالینی گاوها موضوع قضاوت قرار می گیرد . ما در هنگام روند اولیه معالجه نیاز به داده ها داریم تا احتمال معالجه موفق گاو را بهبود بخشیم .
در هنگام معالجه براساس تاریخچه، یکسری عاما برای تصمیم گیری حساس هست . ابتدا رویه دسترسی به تاریخچه درمانی گاو است در زمانی که گاو زیر معالجه می باشد . ما باید چک کنیم که حالت از چه اندازه وخامتی برخوردار است، خطر زمین گیر شدن گاو چقدر هست و احتمال بهبود بی نقص گاو در برابر معالجه برای دوری از تخریب عضله‌ها چقدر می‌باشد . برهان دوم مربوط به آگاهی ما از میزان برد مان در موقعیت فعلی و معالجه مرتبط به آن می باشد . سومی دلیل مربوط میباشد به احتمال پیدایش یک حالت حاد که موجب تضعیف گاو خواهد شد . چهرمین ادله مربوط به وجود یک سیستم تشخیص برای اثر گذار بودن خط مش درمان، در طی معالجه گاو می باشد در موقعیت نا امید کننده که گاو زمین گیر شده ذیل معالجه می باشد وضعیت مضاعف آشفته می‌باشد . وقتی سطح پیشگیری و تشخیص اولیه طی شد ما در شرایطی قرار می گیریم که گاو نیاز به درمان دارااست و وظیفه ما ارائه درمان قضیه نیاز می‌باشد و موضوع واقعی نداشتن هیچ برنامه درمانی جایگزین می باشد . تاریخچه درمانی گاو و نسبت پیروزی معالجه برای گله به ما می گوید که چه زمان گاو در معرض خطر زمین گیر شدن قرار خواهد گرفت . خط مش حل آن است که ما می خوا‌هیم کاری انجام دهیم که کیفیت گوشت گاو هنوز قابل ارائه به بازار باشد .
پرهیز از زمین گیر شدن گاو مستلزم تشخیص اندازه خطر زمین گیر شدن می باشد . به این معنی که بایستی تعادلی میان موقعیت درمانی گاو و برنامه جایگزین وجود داشته باشد . ما برای بیماری های مزمن خطرناک و ناامید کننده در گله مانند بیماری یون نیاز به برنامه های جایگزین داریم . ما به تیتر راهبردهای بازاریابی احتیاج داریم که در خصوص ارائه گوشت با کیفیت، برنامه داشته باشیم . ما نیاز به یک سیستم رکورد داریم که پیشین و آن‌گاه از موقعیت درمانی موءثر باشد . این رکوردها ما‌را در اول تصمیم گیری های درمانی راهنمایی خواهد کرد و به ما امداد می کند تا آنگاه از پیدایش مشکلات، تکان های بعدی خود را انتخاب کنیم سرانجام این که ما نیاز به تعاریفی برای عدم برد خویش در درمان داریم .
متاسفانه و یا ممکن است خوشبختانه ما یک برنامه کشتار در اختیار داریم . همگامی که در مان، برد آمیز باشد از کشتار صرف لحاظ می کنیم و درصورتی که صرفا انتخاب ما حذف درد و مشقت باشد، کشتار را انجام می دهیم . به علت این که جراحات و یا مسائل خراب حاصل از خطرها ناشی از درمان گاوهای زمین گیر وجود خواهد داشت، انگیزه ما پرهیز از به وجود وارد شدن شرایطی می باشد که باعث به موقعیت حاد و ناامید کننده می شود و به موقعیت زمین گیر شدن گاوها می انجامد .
آن چه ما در برنامه های اجرایی خود قرار دادیم عبارت بود از استعمال از تاریخچه درمانی تک تک گاوها به تیتر قسمتی از راهبرد جایگزینی ما و خیر فقط گوشه ای از راهبد درمانی ما . بنابراین ما بایستی بین آنچه که می خواهیم، یا این که آنچه که می بینیم و می دانیم تعادل تولید کنیم .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : چهارشنبه 15 اسفند 1397

تشخیص
فحلی گاو : تشخیص فحلی صحیح و عالی یک عدد از مهم‌ترین فاکتورها در کوتاه کردن فاصله گوساله زایی است . بیشترین تاکید باید برای زود تشخیص دادن فحلی تمام گاوها (قبل از 50 روز، آن گاه از زایمان) و همچنین پیش بینی به موقع زمان های فحلی قرار گیرد .همگی گاوهایی که فحلی را تا 50 روز ظاهر نمیکنند، می بایست توسط یک دامپزشک معاینه شوند تا معین شود ممکن است رحم عفونی شده باشد یا این که تخودانها غیر فعال گردیده یا تشکیل کیست داده اند . دقت ویژه ای به مشکلات پیشین از زایش گاوها، و بخصوص گاوهایی که سه بار یا این که بخش اعظم تلقیح گردیده اند بایستی اختصاص یابد . دوراندیشی از درصد فحلی های قابل تلقیح در تحلیل برنامه تشخیص فحلی حتمی است .
برای
همه دامداران درصد فحلی های قابل تلقیح معین گردیده می تواند چک شود با استعمال از فرمول زیر: میانگین
روزهای باز-55 = تعداد فحلی های قابل تلقیح 21 این فرمول بر این فرض استوار می‌باشد اولی فحلی قابل تلقیح حیوان بیش از یک دوره انتظار 45 روز مشاهده خواهد شد، به طور میانگین 55 روز سپس از زایش، درصد فحلی های قابل تلقیح تشخیص داده گردیده می تواند به وسیله فرمول پایین تقریب زده شود .
100×
تعدا فحلی های تشخیص داده گردیده = درصد فحلی های تشخیص داده گردیده قابل تلقیح تعداد
فحلی های قابل تلقیح خلل ها ایجاد مثلی بندرت ناگهانی ظواهر می شوند و آن ها بندرت بعلت یک مورد انفرادی می باشند .
تعداد
فحلی ها می تواند ارتقا یابد در‌صورتی‌که دامداران: 1-
فاکتور های موءثر برای نشان دادن فحلی را بشناسند 2-
تمامی فحلی های مشاهده شده را ثبت کنند و رکوردها را در پیش بینی فحلی بکار گیرند 3-
به کار گیری از کمک(افراد دیگر) برای تشخیص فحلی با اعتنا بیشتر 4-
دوراندیشی از درصد فحلی های قابل تلقیح مشخص شده نرخ
آبستنی : این یک طبقه بندی گسترده می باشد زمانیکه رکوردهای ساخت مثلی نظارت می شوند . نرخ آبستنی در او‌لین تلقیح یک تخمین اثر گذار را از نرخ آبستنی برای یک گله گزینش می نماید در شرای چه، آن یک میزان گیری میباشد که ترکیبی از اثرات کیفیت اسپرم و تکنیکهای تلقیح، می باشد بعلاوه فاکتورهای محیطی دربرگیرنده دما استرس را نیز در بر می گیرد تلقیح ها در آبستنی می بایست بر شالوده ارشادوراهنمایی های جدول 3 تعبیر شوند .
جدول3:
نسبت فی مابین تلقیح های تولید مثلی و سطح ها باروری سطح
تفسیر پایینتر
از 8/1 عالی از
8/1-2 کافی از2-3/2
یه خرده مشکل از3/2-8/2
نسبتا مشکل بالاتر
از8/2 خیلی مشکل سالم
گله : سعی تولید مثلی در یک گله شیری به میزان زیاد زیر تاثیر سالم گله هست . رعایت اصول بهداشتی بطور شایسته و برنامه واکسیناسیون از عفونتها و بیماریها ی ایجاد مثلی جوگیری می کند .
اثرات اختلالات در کارایی تولید مثلی، حذف و سوددهی در گاو پیر خیلی عمده و شدیدتر است .
در گاوهایی که در موقع گوساله زایی نیز به امداد دارا‌هستند و یا برای جفت ماندگی معالجه می شوند عفونت های رحمی و کیستیک تخمدانها اکثر مشاهده می شوند .
بنابراین، کلید جلوگیری از خسارات مربوط به اختلالات ساخت مثلی اکثر باید در پیشگیری از این قبیل اختلالات یافت شود، نه در معالجه آن‌ها .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : سه شنبه 14 اسفند 1397

کتون
های باطن شیر یا ادرار‏ کتون بادی های درون شیر یا ادرار می تواند برای تشخیص کتوز در گاوهای شیری بکار گرفته شود . به عقیده ما ‏سنجش کتوز در گاوهای جدید زا به میزان کافی بکار گرفته نمی شود و برای گاوهای بیمار فراوان با بها می‌باشد . ‏هزینه کتوز تحت بالینی هر گاو حدود 78 دلار تخمین زده شده می باشد . (گیشوزر و همکاران‎ ‎کتوز در رابطه با ‏افزایش خطر تضارب با متریت جابجایی شیردان و ورم پستان (سیوا جاروی و همکاران‎ ‎است و یک ضربه منفی ‏روی ایجاد شیر خواهد بود . بطوریکه گزارش شده که گاوهایی که در آزمایش کتون بادی شیر مثبت گردیده اند 1 تا ‏‏4/1 کیلوگرم شیر کمتری را در هر روز ایجاد می کنند ‏‎ .‎‏ تشخیص و معالجه گاوهای دارنده کتوز پایین بالینی در ‏ابتدای برهه زمانی پس از زایش تاثیرات منفی کتوز را اندک خواهد نمود‎ .‎
تشخیص گاوهای نو زای مشغول کتوز با استعمال از امتحان های کنار گاوی و چک مرحله کتون های شیر و ادرار ‏کامل گردیده می باشد . این آزمون های کنار گاوی مبتنی بر مرتبه تغییر رنگ معرف هنگامیکه با کتون بادی های شیر یا ‏ادرار بازخورد می کنند میباشد . این امتحان ها بصورت پودری (معموﻵ برای شیر) و استریپ های بررسی ادرار در ‏دسترس همگی میباشد . مقدار گیری سطح های کتونی ادرار بیشتر همگانی میباشد چرا که راه و روش جمع آوری مثال های ‏ادرار پیچیده نمیباشد و قابل تکرار می باشد . مطالعات جدید کریر و همکاران تلاش 3 امتحان کنار گاوی را برای ‏تشخیص کتوز تحت بالینی مورد سنجش قرار دادند . امتحان های مسئله سنجش شامل 1- پودر همگانی موضوع به کار گیری ‏برای تشخیص استو استات شیر‎ ‎‏2‏‎- ‎استریپ ادرار برای تشخیص استو استات ادرار‎ ‎و 3- استریپ آزمون شیر ‏برای کتون بادی ها‎ ‎بود . مطالعه نشان بخشید که‎ ketostix ‎یا استریپ آزمون کتون ها نتایج قابل قبولی را برای نشان ‏دادن گاوهای مشغول کتوز گله های تجارتی خواهد داشت و‎ ketocheck ‎بصورت محدود قابل استعمال است‎ .‎
کلیه
کارداران در کنار یکدیگر‏ ‎• ‎یافتن اختلالاتی مانند متریت, جابجایی شیردان و کتوز با محاسبه بر دمای بدن, شرایط حیوان, ایجاد شیر و ‏سطوح کتونی ادرار در گاوهای تازه زا فراوان با ارزش است . برنامه های بررسی بر سالم گاوها این اطمینان را ‏خواهد بخشید که : تمام گاوها در طی عصر ای که بسیار اصلی به بیماری می باشند مسئله سنجش قرار گرفته و فرصت ‏یافتن گاوهای مریض وجود خواهد داشت . با بکارگیری برنامه های بررسی بر تندرست گاوهای جدید زا, بنزاکوئن ‏و همیاران گزارش نمودند که معالجه نخستین گاوهای متریتی سبب ساز به نرخ آبستنی برابر با گاوهای غیر متریتی می ‏شود . این سفارش می کند که تشخیص زود هنگام گاوهای متریتی و معالجه پر سرعت آن‌ها ممکن است تاثیرات متریت ‏بر تولید مثل را تعدیل نماید . در ادامه نکات مهم که می بایست در بکارگیری برنامه محاسبه بر سلامت گاوهای جدید زا ‏مورد توجه قرار گیرد آمده است‎ .‎
‎• ‎تشخیص نیروهایی که علاقمند به عمل و معالجه گاوهای بیمار می باشند . آموزش و کار با آنان بصورت عصر ای و ‏انجام دادن کارهای دامپزشکی با آن‌ها بصورت رایج . یک اصل ثابت برای یافتن گاوهای مریض نظارت ‏وضعیت دام, دمای رکتوم, ایجاد شیر و سنجش کتون بادی های ادرار می باشد‎ .‎
‎• ‎استانداردهایی را برای تشخیص گاوهای بیمار ساخت نمائید . امتحان های فیزیکی و راه و روش های درمانی برای ‏بیماری را به وجود آورید . این خط مش ها را مرتبا تکرار کنید‎ .‎
‎• ‎بر پایه تجهیزات موجود در مزرعه و توانای نیروهایتان, شما و دامپزشک باید در خصوص یافتن بهترین برنامه ‏برای گله تصمیم گیری نمائید‎ .‎
‎• ‎این مطلب را که نظارت بر سالم گاوها دستکم هفته اولیه پس از زایش مضاعف با اهمیت میباشد را در حیث بگیرید . ‏روزهای 3 تا 7 با اهمیت تر می باشد‏‎ .‎
‎• ‎وضعیت حیوان, دمای رکتوم و نمونه های ادرار را برای وجود کتون بادی ها در 10 روز پس از زایش ‏ارزیابی کنید‎ .‎
‎• ‎گاوها را از حیث متریت, جابجایی شیردان و ورم پستان در حالتی که دارای تب هستند(بالای 103درجه فارانهایت) و نیز ‏گاوهایی که به نظر مریض می آیند صرفنظر از دما کنترل کنید‎ .‎
‎• ‎گاوهایی که در آزمون کتون های ادرار مثبت گردیده اند بایستی برای کتوز درمان شوند‏‎ .‎
‎• ‎روی ترشحات رحمی در روزهای 3, 5 و 7 توجه بیشتری کنید تا گاوهایی که متریت دارا هستند و تب ندارند را از ‏دست ندهید‎ .‎
‎• ‎تغییرات ساخت شیر در 20 روز پس از زایش وسیله دوچندان نیکی برای بررسی تندرست حیوان می باشد که می بایست مورد ‏سنجش قرار گیرد‎ .‎
‎• ‎بعد از بازه پس از زایش هم گاوهای بیمار را پیدا فرمائید . نیروهای گاوداری که مسئول خوراک دادن- ‏جابجایی گاوها- شیردوشی و تصحیح گله میباشند باید این حقیقت را بدانند که آنها نقش مهمی در یافتن گاوهای ‏مریض دارند . در فیض انها باید برای پیدا کردن اینگونه گاوها فراگیری ببینند . همچنین شیر دوشان هم بایستی بخوبی ‏برای یافتن گاوهای ورم پستانی فراگیری ببینند . این یک وظیفه مهم در فعالیت شیردوشی خوب است‎ .‎


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : دوشنبه 13 اسفند 1397
در صورتیکه تصمیم به خرید دستگاه جوجه کشی گرفته اید بهتر هست تا انتهای این مطلب را به دقت مطالعه فرمائید .امروزه تولید کنندگان و واردکنندگان بخش اعظمی اقدام به فروش گونه های خودرو جوجه کشی خانگی و صنعتی می نمایند و در صورتیکه تجربه کافی در این زمینه نداشته باشید واقعا تعیین و خرید یک دستگاه جوجه کشی مطلوب می تواند تصمیم زیاد دشواری باشد .در این مقاله همت گردیده هست یک راهنمای دقیق و جامع برای خرید ماشین جوجه کشی نوشته شود تا علاقه مندان بتوانند با روءیت کرد بازتری بهترین انتخاب را داشته باشد .
در هم اکنون حاضر در بازار کشور خودرو های جوجه کشی وطنی و فرنگی مضاعف وجود دارااست و انواع ماشین جوجه کشی در گونه های متعدد باکس ای ، فلزی ، یخچالی ، PVC و … در بازار یافت میگردد .به عنوان نگارنده این مقاله آن گاه از سال ها تجربه در استعمال از اشکال دستگاه جوجه کشی به این سود رسیده ام که صرف استعمال یک نفر و عدم موفقیت یا برد آن فرد در جوجه کشی نمی توانایی کیفیت یا این که عدم کیفیت حتمی یک برند را تایید یا تکذیب کند .هنگامی سخن از جوجه کشی می شود عواملی بسیاری در پیروزی آن نقش دارا هستند که این عامل ها تنها در انکوباتور جوجه کشی خلاصه نمی شوند .
تجربه شخص در جوجه کشی و رئیس صحیح در شرایط متفاوت ، محیطی که در آن اقدام به جوجه کشی می نماییم ، تخم های نطفه داری که از آن ها جوجه کشی می کنیم و راندمان و کیفیت ایجاد ماشین جوجه کشی از عواملی مهمی میباشد که در جوجه کشی برد آمیز نقش دارااست .
در این جا به آنالیز چهار استدلال که بایست در هنگام خرید خودرو جوجه کشی به آن دقت نمائید خوا هیم پرداخت .
چهار دلیل مهم یعنی دما ، رطوبت ، چرخش و تهویه از کلیدی ترین دست اندرکاران در بازده آخری یک کالا جوجه کشی به اکانت می آیند .
لازم به یاد آوری می باشد که عواملی همچون بدنه محصول ، کیفیت قطعات به عمل رفته ، گارانتی و خدمات پس از فروش دارای اعتبار و . . . نیز در خرید یک کالا جوجه کشی کلیدی می باشند اما چهار دلیل بالا نقش با اهمیت را ایفا می نمایند و به ابلاغ دیگر در شرای آن چهار استدلال درست رعایت نشوند دیگر نکات بعدی اساسی نخواهند بود .
دما : کنترل ظریف و تهیه صحیح دما به وسیله دستگاه جوجه کشیدما اولی و حساس ترین برهان در جوجه کشی پیروزی آمیز می باشد .
یک متاع جوجه کشی خوب ماشینی می باشد که بتواند به صحت و با دقت بالا دما را میزان گیری کند و به شایسته ترین صورت ممکن دما را تنظیم نماید .
در مدت جوجه کشی در هجده روز نخستین که به مدت ستر پر اسم و رسم می باشد دما معمولا در بین 37 .5 تا 37 .8 سکو سانتیگراد باید باشد .همینطور دما در سه روز انتهایی یعنی در بازه هچر بایست روی 37 .2 سکو تنظیم شود .
ولی این دما اختصاصی مرغ بوده و هر پرنده دمای منحصر به فرد به خود را داراست .
هنگامی می خواهید یک ماشین جوجه کشی بخرید بایست اعتنا فرمائید سنسور های آن دستگاه توان سنجش دما در حد دهم مرتبه را داشته باشند چون اختلاف دمایی بیش از 0 .5 مرتبه سبب ساز کاهش فراوان شدید راندمان جوجه کشی و ارتقاء تلفات در جوجه کشی می شود .
نمونه دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار از گونه های سنسور های مختلف برای سنجش دما استفاده می کنند .
یک سنسور مطلوب در دوران نگارش این مقاله که توان در دست گرفتن دقیق دما را به صورت دیجیتال داشته باشد حدودا 100 هزار تومان می باشد .
به همین استدلال یک عدد از عواملی که سبب ساز می‌شود بعضا مثال دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ارزش گرانتری نسبت به سایر مثال ها داشته باشند همین سنسور با کیفیت می باشد .
سنسور دمای 2 هزار تومانی هم در بازار وجود دارااست البته این کجا و آن کجا .
همینطور به هیچ وجه دستگاه های جوجه کشی که دارای ترموستات انالوگ می باشند را خریداری نکنید چرا که 1 .5 تا 2 جايگاه اشتباه دارا هستند و هیچ زمان به سمت اتومبیل جوجه کشی نروید که امکان کالیبراسیون ترموستات دما و رطوبت سنج را نداشته باشد .
در دوران نگارش این مطلب شایسته ترین سنسور مو جود در بازار که در دستگاه های جوجه کشی برخورد قابل قبولی دارااست Sht Sensirion می باشد .این سنسور که تولید مرزو بوم سوئیس بوده و از تکنولوژی CMOSens در ساخت آن استعمال شده است یعنی دو سنسور دما و رطوبت بر روی یک مدار مجتمع قرار می گیرند .
فیض گیری کلی : محصولی خریداری نمائید که سنسور دمای آن به چهره دیجیتال باشد .توان میزان گیری و سنجش در حد دهم رتبه را داشته باشد .بتواند در کسری از ثانیه دما را به موفقیت دستگاه گزارش نماید همچنین از وضعیت کالیبره بیرون نگردد .
رطوبت : کنترل ظریف و تنظیم صحیح رطوبت توسط دستگاه جوجه کشیعامل دوم که بایست در هنگام خرید به آن اعتنا فرمائید رطوبت می باشد .
دستگاه جوجه کشی مطلوب دستگاهی هست که بتواند رطوبت را در کمتر از 2 درصد اختلاف نگهدارد .تجربه نشان داده هست وقتی اختلاف رطوبت بیش از 5 درصد باشد به شدت در راندمان جوجه کشی تاثیر می گذارد .
در پرندگان نظیر غاز ، اردک و طاووس تنظیم ظریف رطوبت بسیار اصلی می باشد پس در هنگام خرید این استدلال را نیز در نظر بگیرید .
طبق تجربه شخصی عبد و بنده و البته گفته کارشناسان این صنعت دستگاهی که اختلاف رطوبت آن بیش از 5 درصد باشد اصلا مطلوب نمیباشد .جنس ایده آل معمولا اختلاف رطوبتی کمتر از 3 درصد دارد .
اتومبیل های جوجه کشی موجود در بازار معمولا از رطوبت ساز التراسونیک ، ظرف آب ، ظرف آب با حرفه ، ظرف آب با المنت ، دیسک رطوبت ساز و . . . برای تامین رطوبت استفاده می نمایند .
در حقیقت زیاد حساس نمی باشد که تامین رطوبت از چه روشی رخ گیرد زیرا رطوبت آخرین برای تخم اصلی می‌باشد نه منش تامین آن ، فقط در مسئله راحتی کاربری می تواند مثال های التراسونیک را به دلیل خود کار بودن فرایند بهتر دانست .
از طرف دیگر سنسور رطوبت بایست به صحت کالیبره شده باشد و دقت میزان گیری آن بالا باشد .
هیچوقت از خودرو جوجه کشی استفاده نکنید که رطوبت سنج آن آنالوگ باشد یا این که امکان کالیبراسیون نداشته باشد .
در برخی مثال های جان دار در بازار اختلاف تا 20 درصد نیز مشاهده شده میباشد پس زیاد در هنگام خرید اعتنا فرمایید و در نهایت به تیتر یک توصیه سنسور SHT به عبارتی طور که توضیح داده شد دو سنسور دما و رطوبت بر روی یک مدار مجتمع می باشد و به لحاظ عبد شایسته ترین دسته سنسور مو جود در حال حاضر می باشد .
تهویه : تهویه در دستگاه جوجه کشیتخم پرنده ای که نطفه دار باشد یعنی در داخل آن جانور زنده ای در اکنون رشد هست .
یک موجود زنده برای رشد خویش نیاز به اکسیژن داراست و زمانی اکسیژن مصرف می‌گردد گاز دی اکسید کربن نیز تولید می شود .
امکانات جوجه‌کشی مصنوعی ایده آل دستگاهی می‌باشد که عایق بندی مناسبی نسبت به محیط خارج خویش داشته باشد .
پس در چنین قوانینی در فیس نبود تهویه مطلوب ، اکسیژن کافی به تخم های نطفه دار نرسیده و همینطور گاز دی اکسید کربن به صدق تخلیه نمیشود و سود کار از دربین رفتن تخم های نطفه دار می باشد .
غلظت دی اکسید کربن برای جوجه کشی در چهار روز نخستین معمولا 0 .3 درصد مناسب می‌باشد هر چه جلوتر می رویم غلظت فی مابین 0 .4 درصد تا 0 .5 درصد مطلوب می‌گردد .
در زمان هچ هم با به دنیا وارد شدن جوجه ها میزان گاز دی اکسید ایجاد شده بالا می رود و درصورتی که اتومبیل جوجه کشی تهویه قابل قبولی نداشته باشد سبب ساز خفگی جوجه کشی ها می‌گردد اندازه استاندارد این گاز در این مدت حداکثر مقدار چهار هزار پ پ مهمانان میباشد .
پس در هنگام خرید خودرو جوجه کشی به سیستم تهویه آن به خیر و خوبی دقت داشته باشید .
برای نکته آخری تهویه حتمی به ذکر می باشد تهویه ای مناسب است که بتواند دما را در تمامی نقاط دستگاه در یک سکو اثبات نگهداری نماید .
برخی نمونه های جانور در بازار اختلاف دمایی بیش از 2 درجه در کف و بالای دستگاه دارند که منجر کاهش شدید بازده جوجه کشی میگردد .
چرخش
: چرخش در اتومبیل جوجه کشی


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : يکشنبه 12 اسفند 1397
با ارتقا جمعیت روزافزون کنونی می بایست بر اندازه ساخت غذا افزود . بخاطر محدودیت منابع (آب و سرزمین) نمی بضاعت ارتقا تراز ‏زیادی داشته باشیم به همین ادله می بایست روش های جایگزین برای رفع این محدودیت پیدا شود که از این موارد می بضاعت افزایش تراکم ‏در تراز و به کار گیری از اطراف به جای مرحله را اسم برد‎ .‎
تقسیم
بندی ماهیان پرورشی ماهیان از گزاره مهره داران خونسرد بوده و درجه حرارات تن آن‌ها با توجه به سکو حرارت آب محیط متغیر می باشد ، به همین علت ‏شرایط حرارتی آبگیرها نقش بیشتر ای در عمل های حساس ماهی ها مانند ساخت نظیر ،تغذیه،رشد و نمو و غیره آنان دارا می ‏باشد .با اعتنا به موقعیت سکو حرارت مطلوب آب و با در نظر به دست آوردن رابطه ماهی با جايگاه حرارت کلیه ماهی ها به دو مجموعه دارای اهمیت سرد ‏آبی و گرم تقسیم می گردند‎ .‎
ماهیان
سرد آبی این ماهیان در حرارت دربین 7 تا 17 درجه سانتی گراد پرورش می کنند و در پیش‌روی تغییرات مرتبه حرارت ،کمبود اکسیژن وسایر کارداران ‏شیمیایی مقاومت چندانی ندارند . این ماهیان دارای معده و روده ای کوتاه بوده و اکثر وقت ها گوشتخوار می‌باشند . مهم‌ترین جور آن آزاد ‏ماهیان(انواع ماهیان آزاد و ماهیان قزل آلا) است‎ .‎
ماهیان
گرم آبی به ماهیان قابل رویش در دمای 27-20 درجه سانتی گراد اطلاق می گردد . گونه‌های رایج ماهیان گرمابی شامل کپور عادی ، ‏کپور علفخوار(آمور) ، کپور نقره ای و بیگ هد می باشند . ماهیان فوق را معمولاً در استخرهای خاکی به رخ تواًم رویش داده ‏می شوند . ولی دو گونه ی معمولی و آمور را میتوان در استخرعای ذخیره ی آب کشاورزی (بتونی) پرورش داد‎ .‎
انواع
منش های رویش ماهیان گرمابی‎:‎ ‏1‏‎-
‎روش گسترده (چند نوع ای‎)‎ در استخرهای خاکی با مساحت 2هکتاربه بالا اجرا می‌گردد .این
راه ازمتداول‌ترین و اقتصادی ترین راه های رویش ماهیان گرمابی در دنیا و کشور‌ایران میباشد . در این راه ماهیان موضوع نظر از همگی سطوح غذایی ‏طبیعی استخر به کار گیری نموده و علاوه اثر مثبت تغذیه ای بر روی یکدیگر دارند‎ .‎
‏2‏‎-
‎روش متراکم : در استخرهای بتونی با آب جاری الف
: تک نوع ای (کپور معمولی‎)‎ ب
: دو دسته ای (آمور و کپور معمولی‎)‎ ‏3‏‎-
‎پرورش ماهی در کنار کشاورزی (نیمه متراکم‎)‎ الف
: رویش در شالیزار ب
: رویش در استخرهای بتونی روش
های رویش نیمه متراکم‎ Semi intensive fishculture این راه در واقع یک نوع پرورش متراکم می‌باشد این طریقه با استعمال از ازدیاد اندازه آب مصرفی جهت ماهیان و یا وارد نمودن هوا به ‏جای ردوبدل آب به استخر می باشد .در واقع چیزی که ما عملا در درحال حاضر حاضر در ارتباط با ماهیان گرم آبی رنگ با آن روبرو هستیم تولیدی ‏تقریبا برابر 4 تا 5 تن در هکتار می باشد که عملا دوچندان ذیل می‌باشد .پس بایستی جهت ازدیاد ایجاد فکری کرد .در ضمن این نکته را هم ‏باید در نظر داشت که به موازات ایجاد انبوه ارزش تمام گردیده ماهی هم بایستی از لحاظ اقتصادی بصرفه باشد در غیر اینصورت این ایجاد ‏ارزشی نخواهد داشت .برای پرورش متراکم آبزیان نیاز هست که فاکتورهای مسئله نیاز و محدودیت های تراکمی آن ها را شناخته و ‏برای تاَمین آن ها اقدام نماییم تا بتوانیم به ساخت اقتصادی دست پیدا کنیم .در سیستم های رویش آبزیان کیفیت آب می بایست حالت ‏مناسب رشد را دارا باشد تا ضمن کنترل بیماری ها محصول خیر و خوبی آماده ، تا فعالیت توجیه اقتصادی داشته باشد . بیماری در هر ‏مرحله از پرورش بوجود می آید اما نقص‌ وقتی حاد می شود که وسعت مزرعه تبارک و کشت متراکم باشد‎ .‎
پرورش
متراکم ماهیان گرمابی در استخرهای بتونی ذخیره ی آب کشاورزی‏‎:‎ برای رویش ماهیان گرمابی استانداردهایی مو جود است که آن ها را باید در رشد متراکم رعاید نمود . در صورتی که یک عدد از این ‏فاکتورها از حد مجاز خود خارج گردد موجب نابودی اکوسیستم آبی رنگ می گردد‎ .‎
بعضا
از این استانداردها شامل‎ :‎


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : شنبه 11 اسفند 1397
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)