تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
استفاده از شبیه‌سازی در اصلاح دام
استعمال
از شبیه‌سازی در تصحیح دام استعمال از شبیه‌سازی در بهبود ژنتیکی حیوان ها می تواند اندازه پیشرفت گزینش را در مورد ها خاصی ارتقاء دهد، به ویژه در مواقعی نظیر سیستم‌های روستایی نشخوارکنندگان که تلقیح تصنعی و مصنوعی ممکن نمی باشد . امروزه هزینه‌های بالای شبیه‌سازی، یک عدد از فاکتورهای عمدة محدودکنندة استفاده از آن به عنوان تکنیکی برای اصلاح دام کاربردی است . گروههای کلونی با اینکه نسبت به برادران-خواهران تنی مضاعف شبیه‌تر هستند، ولی تفاوتهای متعددی از طریق بخش محیطی در صفات مسئله مطالعه وجود داراست که این تفاوتها معمولاً اکثر از 50 درصد کل تنوع را دربرگیرنده می شود .
انتخاب در بین لاینهای زایای کلون شده، امکان استعمال از اثرات غیر ژنتیکی را آماده می‌کند . این اثرات در روشهای متعارف تعیین که از تولیدمثل جنسی برای بهبود حیوانات به کار گیری می‌کنند، به سرویس گرفته نمی‌شوند، امّا بیشترین مقدار تنوع ژنتیکی مشاهده گردیده فی مابین حیوانات از دسته رو به بالا هست . تولید مبتنی بر شبیه‌سازی شایسته ترین حیوانات جمعیت قادر است قابلیت یک جهش زمانی تعالی در اصلاح را فراهم کند، به طوریکه حیوان ها تجاری می‌توانند به حیوانات هسته‌های انتخابی، مضاعف نزدیک باشند . بهر هم اکنون بهبود ژنتیکی در آتی بایستی مبتنی بر استفادة ممتد از تنوع ژنتیکی به وسیلة برنامه‌های انتخابی باشد .
حیوانات
تراریخته تولید حیوان ها تراریخته (ترانسژنسیز) رویه‌ای است که طی آن، یک ژن یا این که چکیده از یک ژن از یک شخص به ژنوم شخص دیگری الحاق شود . حیوانات تراریخته به طور بالقوه میتوانند در مطالعة مکانیسم‌های نقش ژن الحاقی، تغییر و تحول ویژگیهای حیوان بسته به پروتئین سنتز شده، تولید کردن مدلهایی برای بیماری انسانی و یا این که بهبود ایجاد یا مقاومت به بیماری در حیوانات به کار گیری شوند . در اواخر دهة 80 یک سری گروه تحقیقی، موفقیت‌هایی را در انتقال ژن و توسعة موش‌های تراریخته گزارش کردند . توصیف حیوان تراریخته شامل تمام حیواناتی می گردد که از دستکاری مولکولی DNA ژنومی درونی (شامل همگی تکنیک‌های میکروانجکشن DNA به سلول بنیادی جنینی و ساخت موش ناک‌اوت گردیده می‌گردد) ایجاد شده‌اند . از آخرها 1980، تولید موش‌های تراریخته از روش میکرواینجکشن DNA به باطن پیش‌هستة تخم‌ها به تیتر یک تکنیک کاربردی به طور گسترده استعمال گردیده میباشد . با استفاده از تکنولوژی تراریخته در موشها مثل حیوانات تراریختة کدکنندة RNA دارای معنا مخالف، قابلیت و امکان بیش تر کردن یک ژن نو به ژنوم و ارتقا تراز بیان یا این که تغییر و تحول بافت منحصر به فرد بیان یک ژن وجود داراست و مرحله سنتز یک پروتئین مختص کاهش می یابد . حذف یا تبدیل یک ژن مو جود از شیوه نوترکیبی هومولوگها برای به کارگیری از سلولهای بنیادی جنین به موش محدود گردیده بود تا این‌که ورود روشهای شبیه‌سازی انتقال هسته اتفاق زمین خورد .
روشهای
تولید حیوان‌ها تراریخته میکرواینجکشن DNA و انتقال هسته، دو شیوه مسئله به کارگیری در تولید غالب حیوان ها اهلی تراریخته هستند . این فرآیند در توسعة مدل‌های ترانسژنیک، نسبتاً سهل و بی واسطه میباشد . صرفا یک امتزاج ژنی مختص حاوی یک پروموتر و هر ژن دارنده قابلیت ابلاغ را می‌توان کلون کرده و بعد از آن به میزان کافی انقطاع و تخلیص کرده و آن گاه از امتحان آن در کشت سلولی برای انتقال این ژن به سایر پستانداران مبادرت کرد . در مقایسه با مطالعات انتقال هسته، آزمایشات میکرواینجکشن DNA اولین بار در موش انجام شد . با وجود این‌که دسته موش تراریخته نمی‌تواند همیشه الگوی ابلاغ ژن در حیوانات اهلی باشد، ولی آزمایشات مقدّماتی در موشها، یک مولفة اساسی در هر تست انتقال ژن در حیوانات اهلی هست . در حالیکه انتقال هسته ممکن میباشد در شکل فعلی ناکارآمد به حیث آید، قابلیت پیشرفتهای عمدة آینده در پروتکل‌های آزمایشی، آن را کارآمد می کند . ارتقا احتمال هدف‌گیری ژن از طرز ژیوند هسته‌ای می تواند قابلیت کاربرد حیوانات تراریخته را در تولید داروهای انسانی آماده نماید . اخیراً تکنیک کارآمد دیگری برای حیوان ها تراریخته بر شالوده استفاده از وکتورهای لنتیورال برای انتقال اووسیت‌های گاوی و خوکی تولید شده می باشد () . این وکتورها از حیث مقدار تراریختی و بیان، دوچندان کارآمدتر از میکرواینجکشن می‌باشند . یکی از محدودیت‌های آن این می باشد که اندازة ترانس ژنها و ژروموتر داخلی آنان بایستی کمتر از 5/8 کیلوباز باشد .


:: برچسب ها : پرس پلت ,
ن : علی پور
ت : شنبه 18 اسفند 1397
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)